Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 16 december 2012

Markanden är inte fri

Debatten om vilka driftsformer som ska gälla för valfriheten i välfärden går vidare. I dagens SvD framförs att man får en ökad koncentration i skolmarknaden. Riktigt. Idéburen pedagogik har ett minskat utrymme genom de krav den nya skollagen sätter på den pedagogiska verksamheten.

Idag finns det ingen fri etableringsrätt på skolans område. Lika lite som det finns en pedagogisk frihet på så måtto att man själv får välja vad man ska undervisa.

Skollagen kräver att all undervisning ska var icke-konfessionell och att alla ska följa de nationella läroplanerna. Det är bara genomförandet som kan skifta pedagogiskt. Dessutom är det Skolinspektionen som bestämmer vem som får rättigheten att etablera en fristående skola. Där har kraven skärpts på att man ska ha underlag för att visa hur elev underlaget ser ut. Detta har starkt hämmat etableringar av gymnasieskolor. Ytterst styr staten alltså vem som får driva en skola i Sverige. Förskolor däremot är mer fri i så måtto att det är kommunerna som ger etableringstillståndet.

Ett krux till med idéburna verksamheter är att i skolans värld finns det idag ett större krav på huvudmannen. I fristående verksamheter är dess styrelse att betrakta som huvudman. Här ställer det till när man driver ett föräldrakooperativ där styrelsen byts ut vart annat år. Hur ska du få den stabilitet och kontinuitet som krävs enligt skollagen?

För övrigt är den enda friheten i skolan skolvalet. Här har elever och föräldrar makten att välja var man vill gå i skolan trots att det är skolplikt mellan sju till sexton års ålder.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar