Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 15 december 2012

Klart överskatat - IQ

Noterar att hjärnforskningen kommit så långt att man kommit underfund med att hjärnan inte har ett på förhand begränsat antal celler. Hjärnan är plastisk. Det ställer ju vissa sanningar på ändan.

Det är dags att uppdatera våra metaforer. Hjärnan är inte industrialismens maskin. Den är inte heller informationssamhällets dator. Den är Internet. Med andra ord är hjärnan formbar och nätverksbaserad.

Tänk att jag funderat över varför jag alltid får de bästa idéerna i samtal med människor. Nu har jag svaret. Impulserna triggar nya vägar i tankarna och associationerna. Det är som att vara ute på nätet och chatta med folk.

Samtidigt är ju det klassiska IQ begreppet pasé. Det byggde på att hjärnan var något så när stabil. Men så är det inte. Möjligen kan man omdefiniera begreppet. IQ är inte något annat än ett ungefärligt mått på hur formbara en hjärna är.

Tröstande. Hjärnan växer till hela livet. Det gäller bara att ha gympa med de nya cellerna.

Källa: IQ = hjärnans formbarhet, Johan Norberg, Tidskriften Modern Psykologi, november 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar