Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 4 januari 2013

Gubbröra

Med stigande förvåning läser jag Jabar Amins gubbröra om skolan. Om det är MPs politik undrar jag vem de ska regera med. S har för länge sedan flytta fokuset. Men det som mest oroar är politikers tro att de har påverkansmöjlighet på skolansresultat.

Något mer felaktigt finns inte. Det spelar i princip ingen roll vilket skolsystem du har. Det visar ESO-rapporten 2011:8. De visar att i slutändan är resultat beroende på vad som händer i klassrummet. Så regerings bombmatt av reformer kan bara sägas påverka de förutsättningar och krav politikerna sätter på skolväsendet.

Själva jobbet utförs i varje skola med de förutsättningar lärarna har för att skapa en likvärdig skola. Att de inte kan göra bedömningar på rätt sätt. Att de inte utnyttjar läroplanens övergripande mål på sin verksamhet är oroande. Trots massiv utbildning vid reformernas tillkomst är kunskapen bristfällig i många stycken över hur de ska tillämpas.

Det är andra saker en politiskt käbbel som borde gälla. En politisk borgfred är på bjuden av LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när det gäller skolpolitiken på riksplanet. Man kan inte efter ett och ett halvt år efter reformen komma och beskylla sittande regering för dåligt resultat eller att inget hänt. Tron att du ska få se resultat efter ett år är politisk kvartalsrapportering för att vinna väljar och inte hur verkligheten ser ut.

Vi får vara glada om resultaten svänger till det bättre om två till tre år. Av allt som sjösattes i senaste reformvändan har fokus legat på bedömning och betyg i skolan. Därmed har man glömt bort att jobba med sådan som verkligen ger resultat. Att skapa samordnade arbetssätt utifrån riktlinjerna i de nationella styrdokumenten. HUR det ska göras är upp till varje enhet inte politikerna på riksnivån.

Det viktiga är att enheterna jobbar mot fastställda mål för att skapa en likvärdig skola. Så det gäller för lokalpolitikerna ut i kommunerna att se till att skolans medarbetare får rätt kompetensutveckling för att lyckas med att höja resultatet både för elever och den pedagogiska verksamheten.

För övrigt anser jag att lärare och rektorer måste ges det svängrum som skollagen givit dem. Här har huvudmännen en stor uppgift att ändra sitt sätt att styra skolan.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar