Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 15 januari 2013

Samhällsbolag - nya tidens löntagarfonder

I otakt med tiden ser jag delar av LO vurma för ett idéer som skrotades för tretio år sedan. Ska Löfven och Karl-Petter behöva stå å ljuga offentligt som Palme tvingades till för tretio år sedan? Han gjorde de för att inte spränga rörelsen. Kanske det är dags för en partisprängning på S-kongressen i april.

Förslaget är dessutom illa underbyggt när det gäller kvalitetskrav i skolan. De finns redan. Behövs inte uppfinnas några fler från andra än de folkvalda i riksdagen. Har LO inte hört talas om skollagen och läroplanerna? Totalt hjärnsläpp.

Att det behövs bättre kvalitetskrav och bättre styrning inom vård och omsorg är helt uppenbart. Här är lagstiftningen något tandlösare än skollagen. Dessutom är myndigheternas sanktionsmöjligheter mindre än för t ex Skolinspektionen. Det stora problemet i vården är också de tjugoen landstingen. Sjukvård görs på minst 21 olika sätt trots nationell lagstiftning.

Det största problemet med LOs förslag är samhällsbolagen. Allmännytta har kommit till vägs ände. Bara att studera hur bostadmarknaden fungerar. Eller snarare inte fungerar. Samtidigt är förslaget till samhällsbolag ett sätt att återinföra löntagarfonder, fast denna gång att begränsa kvinnors möjligheter till företagande. Därför är det förvånande att Kommunals ordförande står bakom förslaget.

Samtidigt är civilsamhället hotat om vi åter får politiker som ska bestämma över den enskilde medborgarens vardag. LOs förslag är ett illa valt förslag som inte har ett dugg att göra med de samhällsproblem vi har att lösa. Tyvärr verkar inte heller de politiska partierna ha det, oavsett politisk färg. För väst har blivit sämre på att vara väst. Symbiosen demokrati-kapitalism-lagstyrning-civilsamhället haltar. Att sätta en av dessa som överock på de andra gagnar ingen medborgare.

Media DN , SvD , SvD2 , SvD3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar