Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 14 januari 2013

Salig blandning

Märks att magister Fridolin är tillbaka i MP. Med sin frejdiga debatt teknik går han tillsammans med Jabar Amin till storms mot den ökande administrationen som det heter. Ett klassiskt argument som detaljstyrarna på vänsterkanten ger sig på, påhejade av lärare som ser sig orättvist drabbade.

Debattöreran har helt fel när det gäller skollagen. Lagen säger inte HUR man ska dokumentera utan bara ATT. Det är upp till varje enhet att själv välja HUR. Om de riktlinjer och tillsynspunkter som finns talar inte heller om HUR. Om det upplevts så är det en djup okunskap hos både politiker och lärare och dess företrädare.

Däremot kan jag snarare tro att problemet ligger på den kommunala nivån. Där finns företrädare både på den politiska och på förvaltningsnivån som inte har tillräcklig kunskap för det de är satta att genomföra. Det är här problemen skapas.

Sedan är det lite knepigt när debattörerna börjar prata pengar. De statsbidrag som går till kommunerna i dagens system är inte öronmärkta. Kommunalisering för drygt tjugo år sedan innebar att det är en påse pengar som landar i kommunerna, med fri dispositions rätt. Denna del är bara 12 % av intäkterna. Merparten av skolan får sina intäkter via den kommunala skatten.

För övrigt anser jag att all har en skyldighet att dokumentera sin vardag för att kunna förbättra den.

Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar