Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 24 maj 2014

Förhatlig möbel på ropet

När elever börjar ropa efter katedern kan man börja undra. Är det vi vuxna som har antipati för denna möbel från vår skolgång? Säkert. Dagens elever verkar sukta att få tillbaka den för att få ett strukturerat lärande.


Samtidigt verkar det finnas gryende hopp i skolsverige. I Stöveltorpsskolan håller lärarna på med kollegialt lärande. De är tvingade att gå i skolan och omsätta sina ny kunskaper i vardagen. Här ägnar man sig åt "pedagogisk drivbänk". Man spelar in lektionerna för att se hur lärandet går till. Har det som diskussionsunderlag för att utveckla lärandet. Pedagogiska diskussioner borde inte bara bygga på klassrumsituationen utan även hur lärandet kopplas till läroplanens elevmål. Målen i svensk skola är tyvärr oftast frånvarande i undervisningen. Man fokuserar för mycket på resultat utan koppling till vad det är man vill uppnå.


Det känns hoppfullt att det finns de som fokuserar debatten mot det som har effekt på lärandet. Dags att den viktiga resursen lärare utnyttjar sin tid på rätt sätt. Det håller inte längre att säga: När ska vi få tid till detta. Frågan är irrelevant all stund det finns tidstjuvar i de man gör idag. Bra beskrivet av eleven på Brännpunkt SvD 140524. Våga ta steget till förbättring av den pedagogiska verksamheten för ökat lärande.


Media SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar