Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 1 maj 2014

NP inte lika med betyg

Någon slags tro att likvärdigheten i betygssättningen skulle ske genom nationella prov (NP) är felaktig. Det är en av grunder för elevens mätning av kunskaper. Kunskapskraven är större än så för att få betyg. I ett målrelaterat betygssystem krävs förutom att fakta bedöms elevens förmågor att hantera fakta på ett djupare plan. Sådant går inte att fånga i en NP.


Dessutom är dagens målrelaterade betygssystem elevfokuserade. Det är eleven som ska nå ett lärande baserat på kunskapskrav. Lärarna är underordnade i förhållande till kunskapskrav och centralt innehåll på det nationella planet. I det tidigare relativa betygssystemet var lärarna centrala. Kan det vara detta som skapar debatten om NP och önskan att tränga in eleverna i ett relativt förhållande?


Frågan är inte enkel. Men det kräver mycket mer av elever, föräldrar och skolan. NP är bara en del.


Media SvD, Skola och Samhälle 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar