Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 22 januari 2015

Evolution

Samhället utvecklas genom evolution. Likt Darwins teorier om mänsklighetens fysiska utveckling har samhället en inneboende utveckling i en takt som inte speglas av ett revolutionärt tänkande. När jag läser Engels förord skrivet till Kommunistiska manifestet 1883 är det rätt slående vad Marx skrev:
Manifestets genomgående grundtanke: att den ekonomiska produktionen och den ur denna med nödvändighet följande samhälleliga strukturen i varje historisk epok bildar grundvalen för denna epoks politiska och intellektuella historia, att i enlighet härmed (alltsedan upplösningen av den uråldriga gemensamma jordegendomen) hela historien varit en historia om klasstrider, strider mellan utsugna och utsugande, behärskade och härskande klasser på olika stadier av den samhälleliga utvecklingen, att denna kamp emellertid nu nått ett stadium, där den utsugna och förtryckta klassen (proletariatet) icke längre kan befria sig från den utsugande och förtryckande klassen (bourgeoisien) utan att samtidigt för alltid befria hela samhället från utsugning, förtryck och klasstrider – denna grundtanke tillhör ensamt och uteslutande Marx.
Med det nittonde århundradets bakgrund och feodalsamhällets undergång är tesen riktig. Hur tesen skulle se ut i ett globalt samhälle av idag kan man fundera på eftersom vi inte knyter den ekonomiska utvecklingen utifrån jordegendom. Hur ser kunskapssamhällets egendom ut och vilket samhällssystem gynnar den bäst?


Kunskaper äger ingen härskande klass i den digitala värld vi lever i, även om tekniken ägsa av företag som Google, Facebook, m fl. Möjligen kan man säga att de som inte har tillgång till den moderna tekniken är någon form av "förtryckt klass". Vi som har tillgången till detta kan i en mening kanske vara en "förtryckande klass". Men för att det ska fungera krävs det snudd på fundamentalism där bara en kunskap är förhärskande. Därför är öppenhet avgörande för att ingen ska skaffa sig monopol på kunskap. Tänk på det i diskussion rörande jihadister, antisemitism, högerskristna och andra sektliknande samhällsfenomen.


Källa: Kommunistiska manifestet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar