Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 29 januari 2015

Vetenskap den nya religionen

Noterar mer och mer att politiker använder begreppet "att det inte är vetenskapligt belagt" när de argumentera mot motståndarens argument. Vetenskap har på något sätt höjts till religion som någon form av sanning. Tyvärr är inte all forskning bygg på empiri utan åsikter.


Eller att man inte lyckats bevisa en kausalitet i undersökningen. Läs följande:
Lågpresterande och yngre elever verkar påverkas mer negativt av betygsättning jämfört med äldre och högpresterande elever. Ålder och erfarenheter av bedömning tycks spela en stor roll för hur elevers lärande, motivation för lärande och prestationer påverkas av betygsättning.(sid 112 i Forskning och skola i samverkan)
Meningarna kräver en läsförståelse för att förstå att det inte är vederlagda empiri. Ord som verkar och tycks markerar att det finns tveksamheter i slutsatserna och därmed inte kan verifiera ett samband. Samtidigt undrar man över hur man definierat vem som är låg-, medel- och högpresterande.

Forskningen är i sin natur, inom icke naturvetensakliga grenar, ett bevisande av något som faktiskt praktiseras. Med andra ord verifierar forskningen något som inträffat och kan inte sägas göra grund för att styra framtiden i politiska lösningar eller annan organisationsutveckling. Därför är det ytterst farligt att använda forskningen som grund för idégenerering och en politisk bild av framtiden. Forskningens roll utanför naturvetenskapen är att belägga om det som tillämpas bygger på vetenskaplig grund och tjänar sitt syfte.

Källa: Forskningen och skolan i samverkan, Vetenskapsrådet 2015-01-15
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar