Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 27 januari 2015

Hårda bud från Fridolin som rundar med DÖ

Dagens stora nyhet på skolområdet är att staten via regeringen kommer att runda riksdagen. Ökad ovanifrån styrning av skolan är på väg. Regeringen Löfven verkar runda det budgetbeslut som togs i december genom att med hjälp av Decemberöverenskommelsen (DÖ) lyfta in skolan som en budgetfråga i vårbudgeten. Kommer Alliansen då att stilla tiga detta.


Fridolin&Co kommer att runda riksdagen genom att skriva nytt regleringsbrev till Skolverket med kopplade budgetpengar på 300 miljoner kronor. Satsningen heter att staten ska hjälpa svaga skolor.


Frågan är bara vilka är svaga skolor? Vem har definitionsföreträdet? Är det Skolinspektionen som ska peka ut vilka skolor som Skolverket ska tvångsförvalta? Har Skolverket den pedagogiska kompetensen att rätta upp skolor på dekis?


Nästa rundning är en förordning om personaltäthet i lågstadiet. Undra vilket lagrum regeringen tänkt haka upp den förordningen på? Samtidigt använder man samma reptrick som den gamla Alliansregeringen och Björklund. Huvudmännen ska söka medel för detta genom statsbidrag. Hur många huvudmän kommer att göra det?


Samma gäller den tredje saken om läxhjälp och extra undervisningstid. Statsbidragen ska ökas för att just huvudmän ska satsa på detta.


Den fjärde pålagan från utbildningsdepartementet är ett obligatoriskt bedömningsstöd och kunskapskrav för läsning i årskurs ett. Intressant att se att man tar Martin Ingvars förslag och kopplar den till en läsa-skriva-räkna-garanti.


Allt detta trumpetar Fridolin ut i en intervju i SvD 150127. På frågan om de får igenom dessa förslag svar Fridolin:
Ja, antingen får vi utredningar eller förordningar på plats, sannolikt redan innan vårändringsbudgeten är presenterad. Därutöver, i och med decemberöverenskommelsen, kan vi göra ändringar i vårändringsbudgeten för att få på plats sådant som tyvärr ströks med Alliansens och SD:s budget. 
Frågan inställer sig snabbt: Är det spiken i kistan för DÖ? Regeringen verkar försöka smyga in reformer och ändringar genom att göra dem till budgetfråga. Har Alliansen då någon anledning att hålla kvar vid överenskommelsen? Den som lever får se.


För övrigt är det fel väg att öka centralstyrningen. Slut gapen i stället för klåfingrig detaljstyrning från politiskt håll. 


Media SvD
Blogg: Pluraword

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar