Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 2 maj 2015

Kvalitetslyft för förskolan

Pedagogiska uppdraget är styrande för dagens förskolor. Sedan fyra år tillbaka är den en av tre skolformer i svenskt skolväsende. Långt bort från det Göran Persson sa 1 maj 2015 i Södertälje om daghem. Dagens förskola är fokuserad på barns utveckling och lärande. Den reviderade läroplanen från 2011 har förtydligat det pedagogiska uppdraget.

Grunden för barns lärande är huvuduppgiften i svensk förskola. I boken Det pedagogiska kretsloppet - ett kvalitetslyft för förskolan behandlas hur man kan omsätt skollagen och läroplanen till vardagsarbete. Den ger en handledning om hur man använder systematiskt kvalitetsarbete med mål- och resultatstyrning i förskolans vardag.

Boken ger praktiska exempel på:
• Hur du i barngruppen tillämpar Lpfö 98.
• Hur förskolan och huvudman kan genomföra verksamheten med hjälp av ett "pedagogiskt kretslopp".
• Tillämpningar av Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.
• Konkreta och mätbara (SMARTA) mål.
• En praktisk metod för utveckling i förskolan med hjälp av ”Kvalitetshuset SER”.


Boken kan du beställa på denna länk: http://www.skoldialogen.se/bocker/ 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar