Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 29 april 2015

Skolakuten - en statlig angelägenhet

Det här med att skolor inte når de resultat som eftersträvas är åter på tapeten. Vilken metod som ska användas och vad säger skollagen om detta. Redan i Skollagsberedningen föreslogs att staten skulle kunna ta över kommunala skolor som hade akuta problem. Detta följde med i den skollag som idag existerar (Skollagen 2010:800).

Staten har rätt, efter beslut av Skolinspektionen, att vidta åtgärder på kommunala skolor (26 kap 17 §). Det är i två fall staten kan göra det.
  1. inte har följt ett föreläggande enligt 10 § (26 kap), och
  2. grovt eller under längre tid åsidosatt sina skyldigheter enligt denna
    lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Mig veterligen har inte utbildningsdepartementet utnyttjat denna möjlighet eller att Skolinspektionen fattat beslut i ärenden som innebär "tvångsförvaltning". Samtidigt kan man undra över om detta instrument är rätt väg att gå även om det är lagligt.

Enligt det förslag som Timbro lägger i dagens DN-Debatt om att Skolinspektionen skulle ges möjlighet att "tvångsförvalta" skolor med hjälp av privata aktörer är den rätt vägen. För det första saknar dagens Skolinspektion tillräckligt många pedagogiskt erfarna personer för att bedöma vilka skolor som behöver akut hjälp. Lika viktigt att det finns personer med nödvändig kunskap om hur man gör Turnaround av skolor. Det är nämligen sällan det är problem med ekonomi ur ett traditionellt företagsekonomiskt vis. Här behövs mycken kunskap om hur man bygger effektiva skolor. En kompetens som tyvärr saknas i breda lager i Sverige idag.

Möjligen borde staten skapa mekanismer som ger utrymme för att ha någon form av Skolakut som kan rycka in och rätta upp saker som inte fungerar. Kanske något för den tillträdda Skolkommissionen att fundera över. Det viktiga är att en Skolakut bygger på vetenskapen kring effektiva skolor School Effectiveness Research - SER.

En skolakut behövs för att lyfta de skolor som inte har ledningar som förmår att lyfta skolans primära nyttigheter i form av fostran och kunskap.

Media DN
Blogg: Tuffa tider, Skolkommissionen - något nytt under solen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar