Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 12 april 2015

Långt ifrån borgfred om skolan

Svenska Dagbladet har varit på skolresa i tre länder i Europa. Maria Sundén Jelmini har besökt Finland som kopierat vårt skolsystem. Tyskland som hade PISA-chock 2000 och Storbritannien-London för att se hur man höjer resultat i socialt utsatta områden. Tre faktorer visade sig framgångsrika och avgörande:
 • Tidiga insatser
 • Lärarna och undervisningen
 • Regler och disciplin
SvD har låtit de åtta riksdagspartierna svar på vad de har lärt sig av Skolresan. Tog mig för att analysera vilka bärande ord som fanns i svaren från de sju. Sju för att S+MP svarar via utbildningsminister Gustav Fridolin. Här resultatet under varje faktor:

Tidiga insater
 • 10 årig grundskolan 5 av 7
 • Tidig specialpedagogik 4 av 7
 • Tidig utvärdering av läs, skriv och räkning 6 av 7
 • Lärartäthet i sig 1 av 7
Lärarna och undervisningen
 • Läs- och mattelyft 1 av 7
 • Pedagogiskt ledarskap 6 av 7
 • Lärarnas förmåga 3 av 7
 • Övningsskolor 1 av 7
 • Tillit 1 av 7
Regler och disciplin
 • Jobba med eleverna 2 av 7
 • Ordningsomdöme 1 av 7
 • Klassrummets arbetsmiljö 3 av 7
 • Tillämpa skollagen om befogenheter för lärare och rektorer 2 av 7
 • Mobiler och dess vara eller inte 5 av 7 
Utvärdera man detta noteras att det är ett fåtal bärande ord som har någon slags majoritet. I övrigt är det långt till en samsyn. Det som sticker ut är att övervägande antalet partier vill ha en tidig utvärderingar av elevers status när det gäller lära, räkna och skriva i de tidiga åren i grundskolan. Till detta att man kopplar fler specialpedagoger.

Det andra som lyser ut är synen på det pedagogiska ledarskapet. Främst när det gäller rektorers tid i verksamheten. Detta har belyst tydligt i den statliga utredningen Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22). Där noteras att den klockade tiden rektorer använder för pedagogiskt ledarskap är 13 % av tiden. Nu är det inte bara rektorer man kan förvänta sig ett ledarskap hos. Lika viktigt att lärarna har ett lärarledarskap.

Mest splittrad bild får vi för området regler och disciplin. Enda utstickaren är det här med mobiltelefoner. Hur ska lärare och rektorer förhålla sig till dessa. Här lär vi väl aldrig komma fram till en enhetlig syn. Personligen tycker jag mobilen är en ypperlig manick att använda i lärandet. Det här med flippade klassrum, IKT och elevhack.

Slutligen är det intressant att notera två utstickare i analysen. V med sitt ständiga påpekande om lärartätheten som den enskilt avgörande faktorn. Mer resurser i sig utan krav på effekten är som att pinka på sig. Skönt i början men sedan äckligt. Den andra saken som sticker ut är KD slutsats om TILLIT till professionen. Annika Eclund säger:
Vi politiker bidrar med vad som ska uppnås, lärarna hur det ska gå till.
Ett bra uttalande från en politiker som faktiskt vet vad dagens skolsystem handlar om och som stadfästs i Skollagen (2010:800). Tyvärr är den kunskapen mindre god hos professionen eftersom man inte redan tillämpar den friheten.

Media SvD1, SvD2   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar