Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 17 april 2015

Kasta ut pedagogik som inte ger resultat

Allt är bäst som det varit med det gamla kan man sammanfatta gymnasieläraren Håkan Danielssons inlägg på DN Debatt. Men ursäkta om det skulle gälla skulle vi haft kvar räknesticka som pedagogiskt hjälpmedel. Vilken utveckling i lärandet skulle vi då sett?


Kunskapsresultat beror inte på att eleven är dåliga. Snarare är det fel pedagogik som leder dit. Om man tror att man kan använda en gammal pedagogik i datorerna har man inte lärt sig mycket. Blir som i ADB barndom när man lyfte in administrativa rutiner i datorerna. Samma skräp fast snabbare ut. SiSu-metoden gällde: Skit in - Skit ut, fast snabbare.

Hög tid att sluta prata pedagogiken utifrån ett samhälle vi lämnat för länge sedan. Faktainhämtning är inte skolans uppgift idag. Dess uppgift är att rusta eleverna med kritiskt tänkande och förmåga att förstå vad de läser. Det innebär att återkoppling och reflektion avgör dugligheten hos kommande generationer.

Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar