Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 27 april 2015

Inte utan mitt modersmål

Nyckel till alla resultat är modersmålet. Inte utan det blir andra språk andefattiga. Det visar sig tydligt i Stockholmsskolorna. Trots tuffa mål försämras resultatet. Någon skola lyckas trots allt att lyfta de nyanlända eleverna.
I förbredelsegrupper tillsätter man t ex i Bredängsskolan resurspedagoger, lärare i modersmålet och svenska som andraspråkslärare. En känd gammal kombo som användes mycket i min hemstad Eskilstuna när finska barn skulle tampas med oss svenskar. Då infördes modersmålsundervisning i finska för att bygga det finska språket så de klarade av skolgången.

Den tydligaste bristen enligt biträdande rektor Ewa Sarén på Bredängsskolan är också behovet av fler svenska som andraspråkslärare och att få fortbilda lärare i svenska som andraspråk.

För sanningen är ju som mottagningsenhetens chef i Botkyrka Andrej Andreewitch säger:

Nyanlända elever ska inte behöva överge sitt allra starkaste instrument för lärandet – modersmålet.

En tydlig kombo av modersmålslärare och svensk som andraspråkslärare kan lyfta nyanlända elever. Speciellt de som har dålig skolunderbyggnad när de kommer till Sverige.

Media SvD1, SvD2, DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar