Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 17 februari 2019

Vetenskap och sanning

Vetenskap och sanning är ett relativt begrepp. På min Facebooksida skrev jag följande på tal om vetenskap:
Även vetenskap är inte sann. Ordet replikerbarhet och mängdlära avgör resultatet. Statistik är den sköna konsten att bevis min sanning, inte generell sanning.
Skolan ska som bekant bygga på "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Ibland funderar jag på hur det står till med sanningen i den pedagogiska forskningen. När pedagogisk forskning görs utifrån ett stort kvalitativt underlag, för statistisk analys, kritiseras den. Däremot forskning som har liten population för sina slutsatser höjs den till skyarna som sann. Man frågar sig varför detta förhållande finns. Är det mer ideologi än klinisk forskning som styr.

Hög tid att andra forskare gör replikerbara studier för att avslöja sanningshalten i de forskningsresultat som framkommit inom den pedagogiska forskningen.

Media SvD1, SvD2   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar