Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 6 mars 2019

Digitaliseringen och jobben

Framtiden är här. Digitaliseringen och den dit hörande artificiella intelligensen kommer att skapa nya jobb. Frågan är hur de kan förändra barns möjligheter och för den delen även vuxna i deras yrkesliv. Säkert på många sett. Idag finns redan jobb som för tio år sedan ingen hört talas om.

I mitten på 1990-talet skrev jag boken "Tjänstekvalitetens hörnstenar". I den utgick jag från logiken i hur tjänster uppstår och vilket kundperspektiv som finns. Bilden nedan beskriver schematiskt skillnaden.
Den standardiserade tjänsten bygger på att kunden köper en på förhand upprättad specifikation (VAD). Icke standardiserade tjänster bygger på aktiv medverkan av kunden i utformningen av specifikationen. Den första tjänsten går att göra oberoende av mänsklig medverkan på leverantörssidan. Här kommer den stora jobbändringen att ske med automatisering via artificiell intelligens (AI) där jobb kommer att försvinna vi känner idag.

Med detta som utgångspunkt och Max Tegmarks bok Liv 3.0 är det intressant att se vad det är för några yrken som man bör satsa sin utbildning på. Han ställer tre frågor:
  1. Kräver det att man interagerar med människor och använder social intelligens?
  2. Inbegriper det kreativitet och att komma på smarta lösningar?
  3. Kräver det att man arbetar i en oförutsägbar miljö?
Om man kan svara ja på alla frågorna desto bättre ser yrkesvalet ut. Det är alltså tjänster byggda på icke standardiserade innehåll som kommer att löna sig att utbilda sig inom. Några sådana yrken är lärare, sjuksköterska, läkare, tandläkare, forskare, entreprenör, programmerare, ingenjör, advokat, socialarbetare, präst, konstnär, m fl.

Samtidigt kan man fundera över om vi har rätt utbildningssystem för att möta framtidens utmaningar. Utmaningen för politiken blir att kraftigt investera i forskning, utbildning och infrastruktur. Det gör att dagens utbildningssystem inte riktigt platsar i framtiden. Vår nuvarande modell med tio till tjugo års utbildning följt med fyrtio års specialiserade arbeten inte riktigt platsar.

Säkert behöver en varvning av arbete och utbildning. Framtiden kommer säkert att kräva byte av inriktning på arbetet, där individen arbetare några år för att återvända till skolbänken, för att sedan arbete med något nytt några år.

Därför är det intressant att följa den något missvisande debatten om skolan och digitaliseringen. Många är fördomarna och missuppfattningarna. Här ett intressant inslag från Nyhetsmorgon om detta med en diskussion mellan Karin Nygårds och Torkel Klingberg.
Hur vi än ser på digitaliseringen och AI är den redan här. Ju fortare vi börjar diskutera hur detta kommer att påverka vår omgivning och möjligheter till framtida yrken har både politiker och skola en viktigt uppdrag att se till att inte ytterligare generationer hamnar efter.

Källor:
Danielsson, Roger J (1995) - Tjänstekvalitetens hörnstenar, Studentlitteratur (s 71-74)
Tegmark, Max (2018) - Liv 3.0, Volante (s 161-163)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar