Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 4 december 2019

Finland - Sverige 1-1 i PISA

Landskampen mellan Finland och Sverige är avgjord. I kampen om matematiken är det endast fem poängs skillnad mellan länderna. I stort oavgjort. Dock finns en tydlig skillnad mellan broderländerna, trenden är uppåt för Sverige medan Finland har en vikande trend sedan 2006.
Naturvetenskap verkar Sverige ha en bit till att vandra för att matcha Finland. Här notera jag den största poängskillnaden mellan länderna, hela 23 poäng. Här finns mycket att göra för Sverige, Nobelprisets hemland. Dock upprepas mönstret från matematiken, Sverige trend uppåt och Finland vikande.
Studerar vi det som är fundamentet i allt lärande, förståelsen av texter, är PISA poängs skillnaden fjorton. Samma trendbild visas inom detta område som de ovan redovisade. Det som slår mig är vikten av att i alla ämnen ha textsamtal för att kunna förstå och utveckla kunskap. Här tror jag svensk skola har en bit att vandra oavsett socioekonomisk och etnisk bakgrund. Elever med ett annat modersmål än svenska har ett extra handikapp som ofta är relaterad till den sociala miljön eller familjemiljön. Där svenska inte pratas på fritid och i hemmet skapas problem med läsförståelsen.

Jag tycker det är positivt att PISA inom de områden som redovisas har en positiv trend för Sveriges vidkommande. Däremot finns all anledning att fundera över de skolenheter som inte lyckas dra alla elever till att nå alla kunskapskrav i slutbetygen i årskurs 9. Allt för många eller drygt 17 000 elever har inte fullgoda betyg. De skolor som inte lyckas lurar elever på sin framtid. Därför undrar man starkt hur staten kan låta de 50 - 100 skolor med dåliga resultat få fortsätta sin verksamhet.

Källa: PISA 2018, OECD 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar