Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 21 november 2010

Dagens ord - dokumentation

Finns det något ord som upprör känslorna så mycket som ordet dokumentation? Kanske, men just nu är det ett ord som missbrukas på det grövsta för att slippa ifrån något obehagligt - det som är skrivet är skrivet. För det är ju något svart eller vitt över detta. Och skrivar man slarvigt kan det användas emot en. En hemsk tanke i alla kulturer där den muntliga traditionen är förhärskande.

Men vad står det där förhatliga ordet för? Brukar alltid vara som kärringen mot strömmen och söka källan för att få ett entydigt svar. Så gör jag även denna söndagförmiddag, en ordboksvandring. Min ordbok, Svensk Ordbok av 1986 års upplaga, säger att ordet betyder "insamlande och sammanställning av fakta".

Så enkelt det är, inga långa romaner man ska skriva utan sätta fakta på pränt. Det gör helt plötsligen ordet dokumentation mindre skrämmande. Fakta används ju för att kunna dra slutsatser och verifiera ett givet förlopp eller en händelse. Och fakta är själva grunden vi har att förhålla oss till, allt annat är tyckande och tro. Det senare grogrunden för de flesta konflikter och osämja.

En intressant debatt om detta förs hos Morrica och Christermagister. Kicka in och följ debatten om den störrsta händelsen i skolvärden, att det från 1 juli 2011 är lag på dokumention i skolväsendet. För att prata går men prata så det går är något helt annat.

12 kommentarer:

 1. Ja, det låter ju enkelt så länge man håller sig i den teoretiska "lag- och förordningsvärlden", men när man ger sig in i den praktiska tillämpningens värld är det inte lika enkelt längre.

  När en elev kommer in efter rasten och gråter för att en eller ett par kamrater har sagt/gjort någonting jättetaskigt så är det inte alls så enkelt och snabbt gjort att samla in och sammanställa fakta om denna händelse. Som jag skriver i min blogg ska man ju dessutom efter detta sammanställa fakta om hur samtalen med de inblandade eleverna och deras föräldrar utspelade sig; antagligen 5-7 insamlingar och sammanställningar av fakta om varje händelse alltså... och detta är händelser som utspelar sig varje dag om man ska vara strikt i sin bedömning av vad som bör dokumenteras.

  Att "verifiera ett givet förlopp eller en händelse" som har med mänsklig interaktion att göra och sedan sammanställa dessa "fakta" i ett skriftligt dokument är något som brukar ta jurister månader att genomföra...

  SvaraRadera
 2. Jag nickar åt Christer - att reda ut en konflikt och ge en rättvis bild av förloppet så att alla parter känner igen sig i beskrivningen... De flesta pedagoger väljer nog att hoppas på den barmhärtiga glömskans mörker.

  Mer intressant är nog dokumentationen som "normativ praktik". Vi fotograferar och sätter upp bilder på sådant som vi betraktar som förebildligt. Det är inte dokumentation i den betydelse som används inom filmvetenskap - det är propaganda och delvis också en fiktionalisering. Genom bilderna skapa vi sammanhang åt de fragment vi kallar minnen. Till sist är vi beroende av berättelser för att uppleva våra liv som meningsfulla.

  Sanningen växer i skogen.

  SvaraRadera
 3. Jag instämmer i ovanstående kommentarer för det låter så enkelt med fakta men funderar man kring vad fakta är så inser man att de måste vara underbyggda. Fakta = juridiska bevis, så börjar det bli riktigt svettigt.

  Jag har arbetat med juridiska texter och lärde mig ett språk där man kunde göra maximalt kraftfulla påståenden som man ändå kunde ta tillbaka ifall man hade fel. Den taktiken sprids i många sammanhang och ledningen för företaget, myndigheten eller skolan kan skicka ut långa riktlinjer om hur det ska skrivas för att de själva ska kunna ha ryggen fri i alla situationer. Då kan dokumentationskraven svälla till kolosser av write-only.

  SvaraRadera
 4. Go vänner. Har inte glömt bort er. Vart så mycket annat några dagar.

  @Christer. Det du berättar känns för mig väldigt "over kill". Kan förstå att er kommunjurist kör den hårda stilen eftersom Malmö drabbats av höga skadestånd i samband med kränkningar.

  Bästa sättet att lösa denna typ av problem är väl att efterhöra vad BEO och Skolinspektionen ser som lägsta dokumentationskrav för att klara det strikta ansvaret. Det är ju dom som driver rättsprocesserna och bör veta.

  @Mats, både bild och berättelse är ju dokumentation. Det är inte bara i filmvärlden det är det utan även bland oss tekniker.

  Kommer ihåg från min tid som byggare var det enda sättet att dokumentera saker att ta bilder och göra en beskirvning innan man byggde in känsliga konstruktioner eller installationer.

  @Jan, helt riktigt, dokumentationen och fakta är inte lika med juridiska. Det är en sjuka när man låter dem styra. Får säga som Morrica, dokumentation är att kommunicera med mig i framtiden.

  Generellt ser jag ett oskick i att komplicera kravet på dokumentation. Det ska inte vara en hel långtrader dokument för att leverera en blyertspenna.

  Sätt er ned och fundera vilken typ av dokumentation är kritisk för lärandet och elevresultatet. Lägg över visst dokumentionsarbete på elverna när det gäller deras eget IUP-arbete. Har sätt många bra exempel på detta. Det underlättar ju ert eget arbet, detta brukar ju kallas Portfolio och underlättar väsentligt utvecklingssamtalen.

  SvaraRadera
 5. När du skrev om rektors och huvudmannens ökade juridiska ansvar att åtgärda kränkningar i min blogg lät det som att du trodde att det skulle underlätta för oss pedagoger, men saken är ju just den att deras svar på det ökade ansvaret är att ställa högre krav på oss... Det är en bra idé att höra efter med BEO och Skolinspektionen, men till syvende och sist måste vi ju trots allt följa vår arbetsgivares instruktioner.

  SvaraRadera
 6. Christer, förstår att er arbetsgivare överreagerat för att BEO drivit skadeståndsärenden ner i Malmö. Som en följ av det överreagerar man och låter jurister ta över det som om det vore ett brottmål. Olyckligt.

  Men min fråga till dig är: har Malmö någon årlig plan för kränkande behandling och diskriminering?

  SvaraRadera
 7. Det har väl varje skola? Menar du en kommunövergripande plan?

  SvaraRadera
 8. Ja, läs 14a kapitlet i nuvarande lag och nya 6 kap i nya skollagen och diskrimineringslagen.

  SvaraRadera
 9. plura, det Christer beskriver gäller varje skola. Varenda liten grej som händer ska resultera i en händelserapport, den ska följas upp skriftligt. Om vi satte ens en fjärdedel av den tid vi lägger på dokumentation på att förbereda bra lektioner skulle vi se ett sällan skådat lyft i svensk skola. Jag upplever den enorma dokumentationsbördan som ett av de främsta hindren och det tråkigaste momentet i mitt arbete.

  SvaraRadera
 10. HJÅLP Plura,

  Du är dokumentationsförespråkare men jag hoppas ändå på lite lindring från någon som har läst skollagen mm väl.

  I skolindicatorn nyhetsbrev 16 tar de upp dokumentation och följande är hämtat från inledningen "Ett krav dessutom från 1 juli 2011 i och med nya skollagen SFS 2010:800."

  "Efter varje lektion skriver jag ner vad vi gjort, hur det gick, vad som fungerade och inte fungerade, vad vi behöver ta upp igen och så lite om gruppen och om varje elev. Innan, under och efter varje moment skriver jag ner vad vi gjort, hur det gick, vad som fungerade och inte fungerade, etc." är ett citat från Morricas text som är inbäddad i artikeln och beskriver sen dokumentationen som ska göras.

  Jag arbetar med klasser med 30 stycken elever. Ska man skriva om varje elev efter varje lektion så kan man förstås använda sig av nyckelord och eventuellt kunde man också memorera in koder för betygskriterier eller något men mindre än en rad verkar svårt att få meningsfullt. När jag har provat det här så tar det mig minst en minut per rad att skriva. Jag har 14 lektioner / vecka dvs. den här dokumentationen innebär 7 timmar extra arbetstid när jag redan arbetar 45 timmar.

  Här är länken:
  http://www.skolindicator.se/skolindicator/view.cfm?oid=1224&sat=no

  SvaraRadera
 11. Hoppas det är OK att kopiera från debatten hos Morrica. Jag hoppas det kan var intressant att få frågeställingen ytterligare belyst i din egen blogg.

  "Plura, var i skollagen står det något om att man måste anteckna för varje elev vid varje lektionstillfälle. Det som står om betyg och omdömen kräver inte alls den omfattningen. Det som står om kvalitet tolkar jag som en ytterst målstyrd verksamhet där man bara studerar och dokumenterar de viktigaste just nu för att komma närmare målen"

  SvaraRadera
 12. Nu fick jag ihop ett eget inlägg i denna fråga som jag hoppas du får lust att titta på.

  http://janlenander.wordpress.com/2010/12/04/dokumentera-ratt-pa-ditt-satt/

  SvaraRadera