Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 8 november 2010

Mormors lilla kråka

Den kända barnvisan verkar bra beskriva hur debatten och kunskapen kring vad som ska hända om drygt 7 månader i skolaväsendet är. En ostadig chafför på en hal väg.

Man verkar betrakta det som århundradets reform - en i sig riktig observation, i varje fall det största som hänt sedan 1962. Men det stora är inte SKOLA 2011 som några huvudmän verkar tro, utan nya Skollagen SFS 2010:800. Här sätts styrningsprincipern upp för förskolan och skolan. Och den tydliga mottagern av lagen är inte endast huvudmännen, som i den gamla lagen, utan också förskolchefer och rektorer.

Detta får till följd att rollerna i skolväsendet måste ändras så att kraven i lagen uppfylls. Björklund har varit full i Bellman och till vissa delar tjuvkopplat huvudmännens handlingsutrymme. Huvudmannen har bara makten över att planer, följa upp och utveckla utbildningen. Skrämmande, här kan inte fritidspolitiker längre lägga sig i hur utbildningen internt organiseras på enheterna och framförallt inte hur undervisningen bedrivs. Där är lagen tydlig.

Vidare har förskolan fått ett förtydligande av sin läroplan Lpfö98 och grundskolan en helt ny läroplan Lgr11, med tre kapitel. Där det första handlar om värdegrund mm. Kapitel 2 om mål och riktlinjer för alla och lärare för det pedagogiska arbetet och tredje kapitlet dom centrala innehållen i varje ämne. Kunskapkraven i varje ämne kommer som en föreskrift från Skolverket så småning om.

Och ska huvudmän, förkolchefer och rektorer var som mormors lilla kråka så slinker dom nog mer i diket rätt vad det är. Därför måste det först sandas med lite kunskaper om syfte och innehåll i de nya styrdokumenten för att kunna göra en konkret handlingsplan på hur detta ska realiseras hemmavid. När det är sandat är det dags att börja det stor RUT- och ROT-projektet för att lyckas nå golvet i Skollagen. Och det är bråttom om man ska bli klar till 1 juli 2011.

Bloggar: Christermagister, Tysta Tankar och Morrica.

6 kommentarer:

 1. roligt inlägg Plura. Jag storgillar nya skollagen, men protesterar mot beskrivningen av det här som någon jättereform. Det handlar snarare om förbättringar, förtydliganden och tydligare ansvarsfördelning än om någon ny riktning.

  SvaraRadera
 2. Helt riktigt Helena, ingen ny riktning för oss som vet.

  Problemet är att skol Sverige levt i Lgr80 tillvaron fast de bort levt i Lpo94 tillvaron. På detta vis är det som du säger ett förtydligande av att skolan är mål- och resultatstyrd.

  Det ställer till det för dem som inte förstår att med det följer att du måste ha evidens på vad du gör och vad det ger för resultat, inte massor av tyckande och tro.

  Har suttit några dagar och korskopplat skollagen med läroplanernas huvudmoment.

  Kan konstatera att man inte observerat är att du måste i större grad, än den gamla lagen, ha den i klassrummet för att lyckas med ditt uppdrag. Jag tänker på kraven på omdöme och betyg, kränkande behandling mm.

  Du har å ena sidan skapat valfrihet å andra sidan styrt upp tillvaron mot vad tankarna var för 20 år sedan.

  SvaraRadera
 3. Du låter belåten Plura. Jag gillar skollagen och läroplanen, men kursplanerna i mina ämnen... Naae. Vi var referensskola så jag har skickat in långa skrivelser med förbättringsförslag. De slutgiltiga är mycket bättre än de katastrofversioner de skickade ut först, men inte är jag jättenöjd med kursplanerna i språk nu heller och jag känner mig sur över att en massa inkompetenta idioter mal ur sig skit, medan vi andra får rätta till det på vår egen tid.

  SvaraRadera
 4. Helena hör tydligt din besvikelse. Vet själv hur det kan kännas när man lagt ned hela sin själ i något och får tummen ned.

  Men jag är nyfiken på att höra vad de inkompetenta idioterna lyckats mala ur sig för skit.

  SvaraRadera
 5. Som jag förklarade har jag och många andra rättat till de värsta misstagen på egen tid. Men får jag någon gång en stund till övers ska jag citera en del av de inkompetenta idioternas skit i min blogg. :)

  SvaraRadera
 6. Helena, DET ser jag fram mot!

  SvaraRadera