Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 9 april 2011

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett konstigt begrepp i mina ögon. Vad är det? Finns de omsorg som inte är pedagogisk? Begreppet har dykt upp under min föreläsnings turné i samband med nya skollagen. Vän av ordning som jag är har jag studerat detta gedigna aktstycke i denna del.

Där finner jag att pedagogisk omsorg är samlingsbegrepp i skollagen kapitel 25 för familjedaghem, flerfamiljs daghem och annan driftform. Lagen eller lagstiftarna menar med denna omsorg att den ska vara utan pedagogiska krav. Intressant när man i ett nu har höjt både offentliga och enskilda förskolor och fritidshem som en del av skolväsendet. Man kan fundera över om det är denna omsorg LRs Presschef eftertraktar i förhållande till förskolor?

Man kan fundera på hur tankegångarna gått dels i skollagsberedningen och dels på departementet när man å ena sidan kräver att förskolan, både offentlig och enskild, ska följa Lpfö98 å andra sidan bara vara vägledande för pedagogisk omsorg. Skapar man inte ett A- och B-lag i förskolevärlden på detta sätt? Där A-laget fokuserar på utveckling och lärande på bekostnad av leken. B-laget som bara fokusera på leken utan pedagogiken?

Frågorna är många. Lagstiftaren verkar vara mer mån om valfriheten för föräldrar än barnets rätt till lärande. Dock säger lagstiftarna att det är relevant att Lpfö98s del om Normer och värden ska tillämpas. Verkar som man fått något form av hjärnsläpp även här när man skrev lagen. För hur driver man systematiskt kvalitetarbete i pedagogisk omsorg?

I ett annat sammanhang har lagstiftarna definierat att systematiskt kvalitetarbete är grunden för att öka måluppfyllelsen enligt skollagen och läroplanerna.

Källa: Skollagen SFS 2010:800

3 kommentarer:

 1. Intressant - men hur tänker du om lek? Är det "lärande och utveckling" eller omsorg?

  Kuggfråga...

  SvaraRadera
 2. Många förknippar noch lek med just ha roligt.

  För mig är lek en del av pedagogiken att lära och utvecklas. Då får du ihop både tanke och känsla som är viktig.

  SvaraRadera
 3. Man måste väl kunna bedriva systematiskt kvalitetsarbete även utan läroplan?

  SvaraRadera