Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 28 april 2011

Kejsarens nya kläder

Nu verkar Skolinspektionen ha en syn på det här med livskunskap. Ett konstigt ord i sig. Under det verkar all sköns smörja finnas. Enligt SvD artikeln:
Skolorna kan välja att utforma lektionerna i livskunskap med allt som kan tänkas passa in i ämnet "värdegrund". Vanliga frågor är jämlikhet, självkänsla, grupptryck, sex- och samlevnad och mobbningsförbyggande arbete. 
För det första finns det inget ämne i kursplanerna som heter "värdegrund". Det är bara ett värde ord som används i syfteskrivande av läroplanerna och skollagen.

För det andra ska den pedagogiska verksamheten i skolan bygga på läroplanens huvudmoment "Normer och värden". Bryter vi ned detta huvudområde omfattar det delområdena demokratiska värden, kränkande behandling och diskriminering, jämnställdhet, elevhälsa, miljö och elevers närvaro och frånvaro.

Det kanske är dags att skolorna börja ransaka sig vad de är till för. Kanske börja med att studera sitt uppdrag enligt läroplanerna istället för något som inte hör hemma på dagordningen.

Däremot är elevens utveckling till en väl förbredd sammhälsmedborgare byggd på kunskapsutveckling, individutveckling, social utveckling och färdigheter. Alla dessa fyra komponentaer är de delar som ryms inom den individuella utvecklings planen - IUP - för varje elev. Där eleven ska ha mål för kunskaper, individuell utveckling och social utveckling.

Det är långt utöver vad livskunskap handlar om. Dags att skolan återgår till sitt uppdrag.

Media SvD

2 kommentarer:

  1. Väl rutet Plura. Jag kommer från en familj som mestadels består av präster, lärare och missionärer (en slags blandning av de två)och tycker att jag är riktigt bra på att väva in värdegrundsfrågor i min ämnnesundervisning. Livskunskapen har jag inte lyckats få någon ordning på. Det är liksom inte naturligt att hantera sådant isolerat i skolan.

    SvaraRadera
  2. Helena, helt riktigt.

    Värdegrundsfrågor är ju som du själv säger en del av ämnesundervisningen. Det är inget separat.

    Man kan ju ta upp frågorna i svenska genom att läsa texter och diskutera vad texterna betyder och därmed få en naturlig kopplig till vad ord betyder i förhållande t ex kränkande behandling.

    SvaraRadera