Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 29 november 2011

Rätt sorts ranking

Det är något tröttande att hör debatten om betyg som värdemätare på kvalitet i skolan. Betyg är inget annat än resultatet på kunskapsinhämtning. Det som i varuproducerande industrier kallas för produktkvalitet. Produkt kvaliteteten är beroende av att kravspecen uppfylls på den fysiska varan. Det kan göras i varierande grad.

Men produktkvalitet är bara en del av det som är kvalitet. Varans och tjänstens kvalitet är beroende av HUR den har framställs och HUR kundens behov tillfredsställs. Därför är det undergörande när Maria Ludvigsson skriver följande i sin ledare idag i SvD:

Det verkar mer konstruktivt att arbeta fram bra utvärderingsmodeller som gör att vi kan säkra både valfrihet och kvalitet.

En bra sådan modell är ett instrument som heter Indicator som mäter just kvaliteten utifrån skolväsendets uppdrag. Den bygger på de skolformsvisa läroplanerna och mäter enligt utmärklesmodellernas internationella 1000 poängsskal. Då får du en objektivt värde på i vilken omfattning skolan uppfyller uppdraget och hur mål- och resultatstyrd den är utifrån styrdokumenten.

Dag att se med nya ögon på vad systematiskt kvalitet är i skolan. Grunden och kraven finns i skollagen.

Media SvD

5 kommentarer:

 1. Plura, det låter så väldigt tekniskt alltsammans. Det går alldeles utmärkt väl att ta reda på om ungarna trivs, är delaktiga och trygga och vad de lär sig i skolan. Vi är tämligen unika i Sverige med att inte ta reda på.

  SvaraRadera
 2. Helena vad är det som är tekniskt?

  SvaraRadera
 3. Jag är inte så negativ till det stora fokuset på betygen. För det första så tycker jag att det är viktigt att mäta "produktkvalitet" dvs. mängden och kvaliteten när det gäller kunskaperna hos de som går ut ur skolan. För det andra tycker jag mätning mot ett centralt innehåll gör att vi också mäter hur kundens behov tillfredställs. Kunden måste vara den som betalar eller hur?

  Jag ser ingen motsättning mellan att använda indicator för att mäta många olika parametrar och använda betygen för att få mätvärden på det viktigaste dvs. kunskapsinhämtningen.

  SvaraRadera
 4. Jan, där är vi överens.

  Problemet är att debattörer och "skolfolk" i gemen inte förstår skillnaden. Därför blir diskussionen så snevriden och fel.

  SvaraRadera
 5. Jan, efter att läst din text en gång till om det här med kunstillfredsställelse och centrala innehållet blir det ett begränsat mått.

  För att du ska få den totala elevtillfredställelsen måste du också mäta nöjdeheten i huvudmomentet "elevers ansvar och inflytande". Möjligen några andra delar av läroplanens huvudmoment som jag just nu inte kommer på.

  Alltså kan du inte begränsa dig till bara kurs- och ämnesplaner och dess centrala innehåll.

  SvaraRadera