Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 24 november 2011

Skägget i brevlådan

Rättning i ledet verkar inte inträffat förrens kommunerna sitter där med skägget i brevlådan. Vi har snart haft skollagen i fyra månader och inget har hänt på huvudmannanivån. Många verkar fortfarande leva i tron att det inte är några större förändringar som behövdes när lagen trädde i kraft.

Om det beror på dålig information från juristerna som skrivit lagen eller på att kommunerna inte gjort en allvarlig genomläsning av de nya kraven kan man fundera över. Faktum kvarstår att hela 24 procent av kommunerna inte har en rutin för klagomålshanteringen enligt Skolinspektionens undersökning. Det som ändå kanske är mer i ögonfallande är att så stor andel kommuner har undermåliga rutiner för detta.

Uppenbarligen har inte de offentliga huvudmännen förstått att skolan måste styra på ett nytt sätt. Huvudmännen måste skapa betydligt mer formaliserade och dokumenterade rutiner hur förskolor och skolor ska uppfylla sitt uppdrag. Då inte bara för klagomålshanteringen.

Det är skrämmande att både politiker och tjänstemän har så bristfälla kunskaper för det uppdrag de är satta att förvalta. Dags för skärpning.

För övrigt anser jag att skollagen är ett bra instrument för att få ordning på den bristande styrning hos både offentlig som enskilda huvudmän.

Källa SvD

2 kommentarer:

  1. Är du verkligen förvånad? Hade skolan sett ut som den gör landet runt om alla kommunpolitiker tagit ansvaret de fått för skolan seriöst och på allvar?

    SvaraRadera
  2. Nej, jag är inte förvånad.

    Det som man kan tycka är beklämande är att här har staten lagt ned 250 mkr på information till skolan inför de nya styrdokumenten.

    Något borde väl kommit fram. Tydligen inte.

    SvaraRadera