Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 21 februari 2012

Jobblinje eller innovationslinje

Det verkar utkristalliseras sig vilken politik S vill föra framgent. Ser allt mer ut som klassisk industripolitik från fornstora dar. Fast i en ny tappning om man ska tro Stefan Löfven. Allt nog, bra att vi ska stödja produkt framtagandet i högteknologiska produkter. Frågan är bara hur mycket sysselsättning skapar det. Teknikhöjande i sig innebär ju att du gör jobbet mindre resurskrävande för användare. Det som kallas ökad produktivitet. Ökad produktivitet per tidsenhet innebär minskat behov av arbetskraft.

Den andra sidan av myntet är hur ska man lyckas behålla spetskompetens i landet för att just skapa dessa framtidsprodukter. Frågan gäller både skatter och hur man skapar Hollywoods som bidrar till framgången.

Problemet är inte att det saknas idéer utan hur man får fram försäljningsbara produkter, oavsett om det är en vara eller tjänst. Det vi tappat och länge saknat i Sverige är förmågan att skapa företag som kan både sälja och tillverka högstående varor i landet. Andra är att det inte finns ett naturligt samband mellan klyftigt kapital och idémakare. Såddfinansiereingen är näst intill obefintlig.

Runt landets lärosäten finns det campus eller inkubatorer som just sysslar med att utveckla idéer som är för tidigt födda för att bli riktiga företag. Här borde staten fokusera mer medvetet med att skapa arenor för att gifta ihop det klyftiga kapitalet med idémakarna. Tittar vi tillbaka i tiden växte Volvo, SKF och andra företag upp ur ett redan existerande företag. Dessa avknoppningar överlevde den svåra första tiden genom att utnyttja kuvösen, i form av moder företagets infrastruktur. Dags att börja fundera på hur de gjord och översätta det i dagens samhälle.

Samtidigt är det viktigt att även Alliansen vaknar till liv i näringslivsfrågor. Därifrån är det tyst. Borgs och Reinfeldts ständiga Per Schlingman klyscha med jobblinjen har körts till vägs ände. Jobb skapas inte bara med att ändra välfärdssystemen. Man måste inse att det är någon där ute som behöver hjälp att föda fram en idé till konkurrenskraftig produktion för att jobblinjen ska ha en reell chans.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar