Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 13 februari 2012

Pålövning påbjuden

Skolan är ingen budgetreglator i kommunen. Okunniga hobbypolitiker har aldrig förstått skolans betydelse för kommunen. PJ Anders Linder går idag i sin krönika in på det viktigaste av allt. Det är inte Björklund som avgör skolresultaten utan lärarna i skolan. Då är det hög tid för de 290 kommunalråden i kommunerna att inse följande fakta.

Har du en skola som prestera goda kunskaper och socialt utvecklar barnen i kommunen är det en källa till att dra till sig skattekraft. Familjer med barn väljer bostadsort efter om det finns förskolor och skolor som kan garantera en utveckling av deras barn. Det innebär att kommunen får en helt annan bärkraft att utveckla den lokal tillväxten.

Om skolan av lövades i 90-talskrisen är det hög tid att pålöva den nu. Felbemanningen är helt uppenbara när man drar mer resurserna. När lärare har 500 elever att göra bedömningar på en gång per termin. Den läraren skapar en rättsosäkerhet i de bedömningar h*n ska göra av elevens måluppfyllelse i kunskaperna i ett ämne enligt lagkraven.

Dags att sätt alla hobbypolitiker och kommunalråden på skolbänken för att lära sig vilka kraven är i styrdokumenten som de är åsatta att tillämpa.

Media SvD

2 kommentarer:

  1. Det känns som att det kan vara viktigt att lyfta fram att skolan börjar bli ett konkurrensmedel mellan kommuner.

    Föräldrarna till mina elever har blivit allt mer medvetna om att deras barn behöver en skola och lärare som satsar på att ge dem mycket kunskaper. Det är en riktigt kraftig trend av ökad insikt i att det finns skolor och lärare som fuskar med kunskapsuppdraget.

    SvaraRadera