Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 20 januari 2016

En skola fri från mobbing

Det värsta ett barn kan vara utsatt för är att inte vara älskad för den man är. Att inte höra till. Inte bli bekräftad. Speciellt viktigt i den tid i livet man går i skolan. En tid man har en plikt att vara med andra barn man inte själv valt att socialiseras med. Hur viktigt är det inte att vi vuxna vägleder barnen i den mest omvälvande tiden i livet. Därför är Claes Jenningers bok En skola fri från mobbing en av de viktigaste för alla huvudmän, rektorer och lärare.
Boken är en exposé från Måns som blott blev 13 år innan valde att sluta sitt liv och slöjdlärare Sven-Erik Hjalmarsson i Kungsbacka som inte orkade livet vid en polisanmälan. Vidare via vad är mobbing? Varför lyckas vi inte stoppa den? Till huvudkapitlet När man gör en mobbningsfri skola.

Det central i boken är hur man organiserar skolan som hur man får bort dåliga strukturer. Men kanske det mest central hur får vi huvudmännen att ta sitt juridiska ansvar. Ytterst är det politikerna i kommunfullmäktige som ska stå för nolltoleransen (6 kapitlet i skollagen går inte att avtala bort) och ha ett förebyggande arbete kring kränkningar och diskriminering. Den dagen vi får hobbypolitikerna att förstå sitt uppdrag och tillämpa skollagen fullt ut har vi kommit långt. För en kunskapsskola utan en värdegrundsbaserad skolkultur med arbetsro är ingen kunskapsskola.

Boken rekommenderas som obligatorisk läsning för samtliga hobbypolitiker i samtliga 290 kommunfullmäktige som samtliga styrelseledamöter i fristående skolor. Lika så alla rektorer och lärare samt all övrig personal. För läroplanen Lgr11 har i sitt huvudmoment i kapitel 2.1 Normer och värden riktlinjen för alla som jobbar i skolan ska:
aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.
I samma anda finns riktlinjen att lärare ska
uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling.
Hög tid att se över arbetet med mobbning så det inte ständigt blir brandkårsutryckningar när det tokar till sig. Men framför allt att inte ett enda barn går så långt som Måns gjorde.

Källa:
Jenninger, Claes (2015) - En skola fri från mobbing, Beijbom books
Tidigare blogginlägg Pluraword:
Måns och Hjalmar
Orutin i skolan  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar