Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 6 januari 2016

Rekordgenerationen

Livsstilar och preferenser skiftar genom åren. Intressant i diskussionen är hur vi grupperar generationer. Mycket har det pratats om decenniet som grund. Speciellt när man tittar på jämna tiotal som 1940-talet och så vidare. I diskussionen har det oftast fört fram att det är just den generationen som tagit mest för sig. Kikar man på befolkningsstatistiken stämmer det inte riktigt.
Om vi grupperar födda i femtalsgrupper noteras att åren 1940-1944 föddes det ca 513.000. Åren 1945-49 föddes ca 640.000. Perioden 1950-1954 föddes ca 555.000 och sista delen av 50-talet föddes ca 527.000. Grupperar vi femårsgrupperna noteras att 40-talisterna som total är 1,15 miljoner och 50-talisterna 1,09 miljoner. Görs en annan gruppering är perioden 1945-1954, rekordgenerationen med sina 1,2 miljoner den största.

Dessa 1,2 miljoner individer står för livsvärderingar som att pensionär är man först vid 80 års ålder. Först då är man gammal och skröplig. Rekordgenerationen ser även fram till den andra frihetstiden efter 68 och tidigt 70-tal när revolten mot överheten ägde rum. Och den andra frihetstiden handlar om att leva loppan. En annan livsstilsfaktor är resandet och även bosättning utomlands. Misstron mot välfärdssamhället är stor. Ungdomsårens idealism har förbytts i krass pragmatism. Rekordgenerationen är inte så intresserad vem som sköter vården bara den funkar.

Många inbyggda konflikter med andra ord när vi kommer in på samhällets problem av dag. Vinst i välfärden är inget rekordgenerationen tycks bry sig om. Lika lite som att flytta utomlands och ta med sig pengarna. Sedan det här med att arbeta efter 65. Det går ann om det är lägre skatt och deltidsarbete.

Mycket kan man säga om denna generation. Den har på ett sätt haft turen att växa upp med en tillväxt av oanad kraft efter kriget fram till 70-talet. Generationen har brutit mot auktoritetstron. Och det har varit många som gjort den klassiska klassresan under en tid det var viktigt att bli någon. Med föräldrar som stöttade för att barnen skulle få en bättre chans i livet än de själva.

Så man får tacka sin lyckliga stjärna att man är född 1952, även om födelsetalen minskat under åren 1948-1954. Noterbart är att de beryktade 1956 bara var drygt 105.000. Fast där fanns Björn Borg, Ingemar Stenmark, Linda Haglund, m fl idrottare. Ja, ja det här med statistik är kul och intressant när man ska värdera samband och mönster. Så vi möts när vi blir gamla å skröpliga i 80-årsåldern.

Källor:
Befolkningsstatistik, SCB
Rekordgenerationen, Kairos Future 

    
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar