Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 5 januari 2016

Två kära ovänner

Två kära ovänner vandrar från Nationalförsamlingen över Seinefloden till Place de la Concorde och Champs-Elysées den 11 november 1944. Avenyn var full av folk, i alla fönster hängde människor och trottoarerna var fulla av folk som ropade: "Leve de Gaulle!" och "Leve Churchill!" (s 296).
Upptakten till detta skapades redan 9 juni 1940 i London när Winston Churchill och general de Gaulle träffades för första gången. Två vänner som under resans gång skulle bli två kära ovänner. Båda stora egon. Men kanske framför allt Roosevelts maktambitioner satte käppar i hjulet under de dryga fyra åren från första möte och den berömda vandringen.

Om någon hade trott att de visste allt om andra världskriget är det inte sant. Många pusselbitar finnas att upptäcka om denna period. En som jag inte själv visst var de maktambitioner Roosevelt, hade genom något som kallades AMGOT, planerat hur han skulle dela upp Europa efter kriget. I den fanns planer på att ta över förvaltningen av Frankrike lika väl som andra territorier i Tyskland och angränsande länder.

Jag noterar att den bilden jag hade av den historiebeskrivning av andra världskrigets politiska spel får revideras. Roosevelt var inte den hjälte som förespeglats. Han var en mer kallt beräknande och durkdrivne maktspelare som ville uppfostra Europa. Han kunde aldrig acceptera general de Gaulle. Ständigt satte han käppar i hjulet för Det fria Frankrike under ledning av de Gaulle. Därmed kom sprickan att uppstå mellan Churchill och de Gaulle.

Mera intressanta inblickar har Knut Stålberg lyckats med i boken. Som inte tidigare berättats kring  skeendet natten till dagen D. Ett intressant spel under "the crazy night" mellan Eisenhower, Churchill och de Gaulle när och hur Frankrike skulle få reda på landstigningen i Normandie.

Boken är en källa till ny kunskap och en stilistisk berättelse. Nästan så man hör Knut Stålbergs röst när man läser den. Så gör det och få en ny pusselbit om andra världskriget och de personer som hade ett avgörande inflytande på den värld som skapades efter 8 maj 1945.

Källa:
Ståhlberg, Knut (2011) - Två kära ovänner, Norstedt   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar