Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 5 april 2016

Vila i frågan

Vilar skolan och lärarna i positivt laddade frågor? Bygger dessa på frågor om innehållet? När jag läste, just det kapitlet, om positivt laddade frågebatterier ur Anne-Marie Körlings bok funderade jag själv hur jag en gång i världen var som övningsassisten på KTH. Ställde jag den där öppna frågan i början på en lektion: Hur vet man att det inte kommer in fukt i väggen?

Noterade att jag oftast lät mina teknologer fundera på svaret och vi diskuterade möjliga lösningar för att inte fukten skulle bli stående i väggen. Vad gör att den stoppas och hur beräknar vi fram bästa lösningen beroende på olika materials täthet. Först då började jag att visa matematiskt hur man kunde använda differentialekvationer för att härleda hur man kunde beräkna fuktvandringen.
Genom att göra teknologerna delaktiga fick de ett naturligt förhållningssätt till innehållet för övningen, hur konstruerar man en vägg så att den står emot fukt. Om vi överför detta till dagens grundskola och dess innehåll hur ser lärarnas frågor ut?

Är det form eller innehåll de är konstruerade efter. Är det bara kontrollfrågor eller innehållsfrågor. Eller för den delen formfrågor som:
  • Kommer detta på provet?
  • När är det rast?
  • Vad står på tavlan?
  • m fl
Eller är det innehållsfrågor som exempelvis:
  • Hur vet man att man bryter mot regler?
  • Hur bestämmer vi innehållet i glas?
  • Hur vet vi att man får inflytande i en grupp?
  • m fl
Fokus på innehållet är skolans största uppgift. Då är återkoppling och frågor avgörande för att se hur elever tar till sig innehållet. Hur ofta utvecklar lärarna sina frågebatterier? Hur diskuterar man i kollegiet undervisningen mellan sig? Det här med kollegialt lärande och ämnesdidaktiken? Finns en röd tråd i progressionen?  

Några funderingar satte Anne-Marie bok igång hos mig som professionell utbildare i skolans viktiga del i skolutvecklingen, navet systematiskt kvalitetsarbete? Utöver skolans pedagogisk struktur måste lärarnas undervisningskvalitet ständigt förbättras.

Källa:
Körling, Anne-Marie (2015) - Undervisningen mellan oss, Lärarförlaget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar