Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 28 september 2016

Disciplin, bedömning och kunskaper

Två gymnasielärare ger två skilda bilder om disciplin, bedömning och kunskaper. När jag läst dessa bilder kan jag notera att verkligheten ser olika ut. I en tweet fick jag följande kommentar:
Om man orkar vara seriös lärare beror bl a på vilket ämne, skolledning, var ligger skolan (upptagningsområde).
Jag tänker att det är viss skillnad på Falun och Solna som upptagningsområden. Därmed finns olika elevunderlag. Dessutom är det skillnad i upptagningsområdena beroende på skilda kulturella förutsättningar som socioekonomiska förutsättningar. Alla dessa yttre faktorer är som de är. De spelar roll men är inte avgörande för disciplin, bedömning och kunskaper.
Oavsett om det är en liten skola eller en stor är dessa tre storheter avgörande och påverkbara. Skolan kan vara stor som min gamla grundskola (bilden nedan) eller en liten byskola. Det viktiga är att de inre faktorerna är fokuserad på objektiv bedömning och kunskaper.
Det enda skolan i realiteten kan påverka är de egna inre faktorerna. Då är det avgörande att lärarnas förmåga att ge eleverna i tidiga år kunskaper kring basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Är det som Per Kedland säger i Gomorron Sverige (160928) att elever som kommer till gymnasiet inte kan de fyra räknesätten har skolan en gigantisk hemläxa att göra.
Inget barn ska berövas dessa färdigheter. Därför måste nu alla grundskolor börja systematiskt och medvetet jobba med att, baserat på fakta, ändra undervisningen så alla barn får matematiken och språket i tidig ålder. Samtidigt behöver skolorna skapa styrsystem som fångar upp både elevresultatet på individnivå som gruppnivå. Det hjälper föga att bara vete enskilda elevresultat. Man behöver se gruppresultatet för att kunna ifrågasätta skillnaden mellan klasser och de pedagogiska metoder man använder. Samtidigt som varje lärare mera konsekvent måste fokusera på att analyser och värdera sina arbetssätt. Skolans arbete med systematiskt kvalitetsarbete måste bygga på fakta när man planerar undervisningen. Dit hör även att lärarna i skolans tidiga år gör objektiva bedömningar av kunskapsutvecklingen.

Regeringen fick 160927 en utredning om just "På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik." Få se om denna utredning faller i god jord och lyckas ta sig igenom riksdagen för att fastställa vilket stöd som ska ges. Under tiden kan skolan ta och studera reviderade läroplanen på området.

För övrigt lärarna är skolans viktigaste resurs, sa gymnasieministern Anna Ekström som nytillträdd general för Skolverket. Vi får hoppas att det gäller även i fortsättningen.

Media SvD1, SvD2
Utbildningsdepartementet  


  


 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar