Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 19 september 2016

Kvalitet i elevresultat

Lärarnas Riksförbund har kommit med intressanta resultat i sin studie om skolan och kommuner.
Två intressanta bilder finns i rapporten. Den ena är kvaliteten i gymnasieutbildningarna. Hur många elever tar faktiskt en examen. Detta är intressant i ljuset av skoldebatten om bl a obligatorisk gymnasieskola och behörigheten. Snittet i behörigheten i landet till gymnasiet är 84 procent. I kommun statistiken skiftar den från 98 procent för Vellinge till 52 procent för Färgelanda.

Intressant är då att studera följande graf över hur många elever som faktiskt tar examen på gymnasiet:
Jämför man kvaliteten i utbildningen kommer Ludvika bäst ut med hela 97 procent som tar examen, medan Hylte bara lyckas med 23 procent som tar examen. Skillnaden mellan bästa och sämsta kommun är hela 74 procentenheter. En skrämmande kvalitetsskillnad. Både på ett personligt plan som huvudmännens förmåga att leverera elever som är bredda för livet eller vidare studier. Mora är den kommun som placerar sig i median 65 procent. Då ska man veta att Mora, Orsa och Älvdalen har ett gymnaiseförbund.

Elevresultatrankingen bland kommuner är intressant. I följande tabell ses bäst och sämst rankad kommun.
Tittar vi på stor samband toppas tabellen "rika" Storstockholms kommuner med hög socioekonomisk faktor. Medan de i botten tillhör "glesbygd" med sämre socioekonomiska förutsättningar och i avsaknad av gymnasieskolor. De tomma cellerna i tabellen ovan beror på avsaknaden av data.

Så det är en bit kvar att nå kvalitet i skolan när det gäller elevresultaten. I ljuset av detta blir det intressant att se vad Skolkommissionen kommer fram till för mediciner för att råda bot på den stora variationen mellan huvudmännen. Är det så att finansieringen av skolan ska lyftas från kommunerna till staten. Om, måste nog en hårdare statlig styrning till och en skatteväxling. Samtidigt som man funderar över hur relationen kommun och lärare ska förhålla sig när det kommer till löner, arbetsmiljö och genomförandet av undervisningen.

För övrigt det är en bit till 100 procent måluppfyllelse på elever som minst har betyget E i alla ämnen. Undra vilken dag vi ser en kompensatorisk skola som lyckas med det uppdraget.

Källa:
Lika tillgång till lika utbildning, Lärarnas Riksförbund (2016)  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar