Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 25 september 2016

Sätt betyg på förskolor och skolor

Åter flammar debatten hög om förskolan och skolans ranking. Speciellt tar Tobias Krantz och Ulla Hamilton upp debatten i UNT. Samtidigt har Mats Olsson tagit upp Ofsedt, brittiska skolinspektionen, betygssättning av brittiska förskolor. Bilden är splittrad.

Svenskt näringsliv och Friskolornas riksförbund vill ha en enkel betygssättning för att föräldrar och elever ska kunna välja skolor med kvalitet. Debatten i förskolan.se på Facebook är igenkännande från det akademiska tänkandet och verksamhetens rop på att verksamheten är så komplex att det inte går att sätta enkla betyg på en verksamhet. Precis sådan argument hörde jag i den privata tjänstesektorn för 25 år sedan. Idag hör jag inte den vart efter verksamheterna mognat genom hårdhänta kriser på 1990-talet.
Allt nog är det intressant att denna debatt dyker upp just nu nio år efter Davidssons utredning inför bildandet av Skolinspektionen. I den tar han just upp detta med betygssättning. Givet av att det på den tiden fanns en annan betygsskala än dagens. Inom parentes kan nämnas att Skolverkets utbildningsinspektion testade denna betygsättning innan den hamnade i Skolinspektionen. Varför den inte realiseras har jag ingen information om. Möjligen var det så att Alliansregeringen ville se till att volymerna på inspektionen slutfördes.

Davidsson föreslog på sidorna 150 - 151 i den statliga utredningen att inspektionsrapporterna skulle innehålla en kvalitetsbedömning i fyra nivåer.
Därtill föreskrev utredningen på sidan 151:
Som bedömningsunderlag bör åtminstone två av omdömena preciseras, godtagbar kvalitet och mycket god kvalitet. Utifrån ett sådant underlag går det att peka ut inom vilka områden kvaliteten har brister. I tabell 5 visas ett påbörjat exempel på hur bedömningskriterier för rektors ansvarstagande inom området kvalitetsarbete skulle kunna formuleras.

Kanske hög tid att damma av redan gjort arbete och omsätta det i praktiken.

Media UNT
Källa:
Tydlig och öppen - Förslag till en stärkt skolinspektion (SOU 2007:101)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar