Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 3 september 2016

Ekonomi är att vilja

Ekonomi är att vilja, slår Assar Lindbeck fast i sina memoarer. Hur viktigt är det att både har en analytisk metod, baserad på fakta, som en intuitiv uppfattning om samhället och nationalekonomin.
Boken är ett kalejdoskop över svensk samhällsutveckling under sex decennier. Sådant som Assars jobb på finansen på 1950-talet. Som under tiden i Uppsala som student. Via ämnen: som svensk ekonomisk politik efter den första efterkrigstiden, utvecklingsekonomi, miljöekonomi, löntagarfonder, 1970-taletskrisen, Lindbeckskommissionen under 1990-talskrisen, välfärdsstaten, fyra svenska modeller, konjunkturpolitik i omvandling och finanskrisen. Allt detta är en nationalekonomisk lärobok i kortformat som alla borde läsa. Även dagens politiker och fackekonomer. Speciellt nyttigt borde det vara för alla som hävdar att vinster i välfärden inte ska finnas. De som förfäktar den synen har inte lärt sig att enda fungerande samhällsekonomi baseras på marknadsekonomi och ett pluralistiskt samhälle.

Assar Lindbeck avslutar sin bok så slående på följande sätt:
En viktig erfarenhet är att det inte räcker att påverka enskilda politiska beslutsfattare. Att ge privata råd till regeringar eller enskilda politiker utan att samtidigt långsiktigt påverka den allmänna opinionen är att skriva i sanden vid en ocean: nästa svallvåg i opinionen raderar ut skriften. Nu skall man inte klaga över den saken. I en demokrati är det både naturligt och önskvärt att den faktiska politiken står i samklang med den allmänna opinionen. (s 408)
Det slår mig, gör dagens politik det?

Lindbeck, Assar (2012) - Ekonomi är att vilja, Albert Bonniers Förlag     
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar