Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 14 maj 2019

Tuffa tider för en del

Tuffa tider för en del blir det i skolväsendet. Från 1 januari 2019 sker en ägar- och ledningsprövning av de fristående förskolorna och skolor. Bra kan man tycka. Säkert för de stora skolkoncernerna som har juridisk kompetens att tillgå. För mindre är det ett dråpslag.

När regeringen Löfven I införde lagändringarna, via riksdagen, för att stävja att icke önskvärda personer skulle få åtgång till skattemedel i välfärden inom, skola, vård och omsorg, tänkte man inte på vilka effekter detta innebär. Jag tänker speciellt på alla de idéburna förskolor och skolor som drivs i ekonomiska föreningar med dedikerade föräldrar eller personal. Varje styrelsemedlem som ska befolka dessa styrelse ska ledningsprövas, av Skolinspektionen eller tillståndsgivande kommun för förskolor.

I framtiden räcker det inte med att var ambitiös och vilja sina barn gott med att engagera sig i styrelsearbetet. Redan idag kräver skollagen att styrelsen, som huvudman, har ett stort arbete med att hantera systematiskt kvalitetsarbete i verksamhet, hantera kränkningar, mm. Därtill måste man idag även prövas att man inte har någon belastning i belastningsregistret, inte suttit med i någon konkurs eller annan juridisk belastning. Kraven ställer hög kunskapskrav på individen inom områden som skoljuridik, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Vilka personer finns det som besitter dessa kunskaper i ett föräldrakooperativ?

Därtill finns en försvårande omständighet i tillståndsgivningen. När allvarliga brister uppdagas har det hittills varit brister i verksamheten som varit grund för indragning av tillstånden att bedriva utbildning. Med de nya reglerna blir det lättare att dra i tillstånden genom oaktsamhet och bristande rutiner hos huvudman genom att inte uppfylla kraven i ägar- och ledning av förskolan och skolan.

Kraven är som sagt nya och någon rättstillämpning finns inte av de nya lagrummen i skollagen. Framtiden får visa hur det kommer att slå. Dessutom noterar jag att antalet ansökningar till Skolinspektionen för att starta fristående skolor minskat 2019. Om det är avgiften för prövningen som avskräckt eller om det är lagkraven finns inget signal om. Trots allt blir det tuffa tider för en drömmare att starta och driva fristående förskolor och skolor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar