Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 29 juni 2019

Stängd skola

Allvaret är här. Nu kan fristående skolor inte slarva med undervisning och ekonomi längre. Skolinspektionen har stängt Elma School AB i Rågsved, södra Stockholm, på basis av de nya reglerna från 1 januari 2019. Hittills har det varit svårt att komma åt skolors verksamheter och stänga skolor av den anledningen. Nu är läget skarpare.

Det är ett nålsöga ägare och ledning för fristående skolor tvingas igenom. En omfattande prövning görs, sedan årsskiftet, på de som ska starta eller utvidga fristående skolor och förskolor. Skolor prövas av Skolinspektionen och förskolor av respektive kommun, som ger tillstånd för att driva förskoleverksamhet. I en regelbunden tillsyn av Elma School AB, Dnr 44-2018:1250, fattade Skolinspektionen fredagen den 28 juni 2019 att dra in tillståndet att bedriva grundskola på basis av den nya ägar- och ledningsprövningen.

Skollagen har skärps i 2 kap 5 § där lämpligheten prövas av ägare och ledning inom tre områden:
  1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
  2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
  3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Beslutet har överklagats till domstol av huvudmannen för Elma School AB, men nedläggningen gäller till domstol dömer avvikande från Skolinspektionens beslut. Det intressanta är följande uttalande som gjort till Lärarnas tidning:
– Nu är det många och återkommande brister under lång tid som ligger till grund för vår bedömning att huvudmannen inte är lämplig, säger Helena Boson, jurist vid Skolinspektionen.
Jag noterar, efter att själv genomgått en utbildning hos Skoljuristerna, att det är inte lite som ska uppfyllas av ägare och ledning för att få driva en fristående skola. Ägare och ledning ska ha kunskap och insikt i följande områden:
  • skoljuridik
  • systematiskt kvalitetsarbete
  • arbetsrätt
  • ekonomi
  • arbetsmiljörätt
Därtill kommer en omfattande skoljuridisk insikt kring huvudmannens ansvar, offentlighetsprincipen, sekretess i skolan och GDPR.

Detta är en välkommen uppstramning över vem och vilka som får driva fristående skolor och förskolor. Kraven gör att vem som inte gör sig besvär att att driva skolor. Oavsett vilken driftsform skolan drivs i, som stiftelse, ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag.

Eftersom rättsläget inte är fastlagt, mer än lagstiftarnas förarbete, är det i dagsläget Skolinspektionens tolkning av regelverket man kan luta sig mot innan domstolarna sagt sitt. Noteras kan att det inte är lika lätt att start en skola på lösan grund eller använda dem som tvättinrättning för kriminella eller annat syfte.

Media: Lärarnas tidning, SvD    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar