Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 10 oktober 2020

Nioåndeklasser bättre 2020

Grundskoleeleverna som lämnar skolan 2020 är bättre än 2019 års nior. Vårterminen 2020 hade hela 85,6 procent behörighet till gymnasiet. Totalt ökade andelen behöriga med 1,3 procentenheter. Dock är det hela 14,4 procent eller 16 500 som inte klarat gränsen.

Våren 2020 var det hela 114 444 elever som gick ut grundskolan. En ökning sedan 2019 med 2 444 elever eller 22 procent. Ser vi till könsfördelningen är det 59 055 pojkar, varav 43 756 födda i Sverige och 55 389 flickor, varav 41 270 födda i Sverige. Pojkarna har en övervikt på 3 666 elever.

Tittar vi på elevernas familjebakgrund är det fortfarande så att föräldrarnas bakgrund spelar roll. 


Den intressanta notering som kan göras är att bland svenskfödda är andelen föräldrar något större för grupperna med lång eftergymnasial utbildning än förgymnasial eller gymnasieutbildning.


Glädjande är även att se procentfördelning per ämne. Historiskt är det Svenska som andraspråk (SVA) och Matematik (M) de ämnen som har störst andel betyg F. Fortfarande är SVA det ämnet som har störst andel F. Sedan förra året har SVA mindre andelen F, med 3 procentenheter lägre till 32 procent. M har minskat något med 2 procentenhet till 9 procent betyg F. Tittar vi på andra änden av betygsskalan har en liten förändring gjorts för betyget A. Fortfarande är det engelska som ligger i topp med 23 procent följt av Idrott och hälsa på 21 procent och tredjeplats musik på 19 procent.

Tittar man på meritvärdens genomsnittligt ligger det på 222,9 poäng, en höjning med 1,2 meritpoäng från 2019. Tittar vi på hur det ser ut mellan pojkar och flickor är fortfarande flickor bättre meritvärdemässigt. För flickor var det 235,7 för 16 ämnen och 244,9 för 17 ämnen. För pojkar ligger det på 210,9 för 16 ämnen och 218,2 för 17 ämnen.


Smolken i bägaren är fortfarande att elever slutar skolan utan betyg i ett, fler eller samtliga ämnen enligt bilden ovan. Fortsatt ligger här skolans utmaning i framtiden att lyfta elever så att alla får betyg i samtliga ämnen. Därtill alla elever som har en invandrarbakgrund med kortare eller längre bakgrund i Sverige.

Källa: Slutbetyg i grundskolan våren 2020, Skolverket, Dnr 2020:1159

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar