Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 20 november 2020

Olyckliga i paradiset

Välståndet gör dig inte lyckligare. "De stigande förväntningarnas missnöje" talade Tage Erlander om. När man får det bättre ökar också förväntningarna. Trots att människor får det bättre finns det ett missnöje att det inte går fortare och inte görs tillräckligt mycket. Med det som grund kan man fråga sig ifall vi har en psykisk ohälsa eller att vi inte kan hantera mänskligt lidande. 

Christian Rück bjuder in till en reflexion och diskussion om vedertagna sanningar. Boken ger tyvärr inte att du blir lyckligare - men smartare. Är stress en sjukdom eller en nyttig del av det mänskliga livet. Utan stress presterar vi inte. Frågan om den press vi kan uppleva eller det lidande vi har som människa är en sjukdom som ska behandlas eller är en naturlig del av livet. Oavsett vid vilken tidsålder en människa levt har man brottats med lidandet oavsett ekonomiska förutsättningar och livsvillkor.

Mer än en miljon svenskar tar antidepressiva läkemedel och psykologiska diagnoser är hälften av alla sjukskrivningar. Ett sanning som skrämmer eftersom allt inte är psykiska sjukdomar utan bara "vanliga" utmattning, som behöver annan typ av hjälp än medicinering. Läs boken för att förstå hur stress uppstår och den för Sverige unika diagnosen utmattningssyndrom är.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar