Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 30 januari 2021

Möten och samtal


Förintelsens minnesdag hölls i onsdags, den 27 januari 2021, 76 år efter befrielsen i Auschwitz. Många säger att detta aldrig får hända igen. Problemet med denna retorik är att den inte kräver något. Daniel Leviathan intervjuas i SvD med anledning av hans forskning kring de överlevande som kom till Sverige med de vita båtarna, men inte överlevde vistelsen i Sverige med de sjukdomar de fått i lägren. På tal om det här att föra över kunskapen om det systematiska och industriella utrotningen nazisterna gjorde under andra världskriget behövs möten och samtal, han säger:

Jag tror inte att en skolelev som får möta en överlevande, sedan kan bestämma sig för att ”jag ska faktiskt hata den här människan”. I möten och samtal bryts barriärer ner.

När nu överlevarna, om tio år, inte är kvar behöver samtalen var levande genom efterlevande. Så och andra viktiga ämnen, som hur vi vill samexisterar fast vi har olika bakgrunder och erfarenheter av händelser. Gör jag en ordboksvandring på orden möte och samtal blir det följande:

Samtal = muntligt utbytande av synpunkter eller upplysningar.

Möte = sammanträffande, alternativt: organiserad sammankomst för visst syfte.

Svenska civilsamhället präglades förr av organiserade sammankomster flitigt förekom. Både inom politik, idrott, bildningsorganisationer, fackförbund och frikyrklighet. I dessa sammankomster samtalades det flitigt. Här uppstod det ömsesidiga samtalet, även om man inte hade samma ståndpunkter i sakfrågor. Lösningarna kom naturligt på frågor och problem baserat på olika infallsvinklar. Det är just det som är demokratins funktionssätt. Om man gick till omröstning är det alltid majoriteten som avgör frågans utgång. 

Om sammankomsterna inte syftar till beslut, utan endast som utbyten av kunskaper och upplysningar är det fysiska mötet avgörande, det är därför närvaro i skolan är avgörande för att kunskapen ska växa. Även om vi just nu i en pandemi är tvungna till digitala möten.

Digital möten har sina fördelar, eftersom man geografiskt inte är beroende av dess genomförande. Nackdelen är det filter som skapas där samtalet tenderar att bli polariserat. Filterbubblorna gör inte precis att man kan föra ett utbyte av synpunkter eftersom anonymiteten finns där och den skriftliga förmågan är varierande för att nå fram med synpunkter.

För övrigt är det avgörande att vi möts och samtalar för att förstå vår tillvaro och vart vi vill föra den.

Media SvD 

 

  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar