Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 30 januari 2022

Likvärdighetens återkomst

 

Likvärdighetens återkomst i skolväsendet vid allvarliga bister är ett klubbslag nära. Utbildningsutskottet har behandlat regeringens förslag till skärpta regler i skollagen (2010:800) kring hur huvudmän som inte följer det nationella uppdraget ska fås in i rätt tillämpningsfålla. 

I betänkandet skriver Utbildningsutskottet (s 1) på tal om möjligheten att stänga skolor med allvarliga bister:

Ändringarna innebär bl.a. att Skolinspektionen ska kunna förbjuda en kommun eller en region att driva en verksamhet vidare om ett föreläggande att avhjälpa brister inte har följts och missförhållandet är allvarligt.

Med andra ord lite annorlunda i tongången än skoldebatten där man högljutt förfäktar att detta bara ska gälla fristående skolor, med speciell inriktning mot marknadsskolan. Enligt regering och Utbildningsutskottet vill man ha möjligheten att stänga "dåliga skolor" efter en tidsutdräkt på två år efter påpekandet av brister som inte åtgärdas. Oftast brukar det var lite si och så med regelefterlevnaden i regioner och kommuner. Självbestämmandet skruvas åter till för de offentliga skolan.

Så samma bestämmelser ska gälla för att stänga skolor oavsett de är offentliga eller enskilda skolor. Dock läggar man in den demokratiska ordningen att låta förvaltningsdomstol avgöra om skiljaktiga ståndpunkter finns. Man skriver i betänkandet (s 1):

Beslut som fattas enligt de nya bestämmelserna ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Föreslagna nya regler är tänkt att träda i kraft 1 juli 2022.

Källa:

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU10 - Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister  

Uppdatering 220204 

Riksdagen beslutade 220202, med siffrorna 228 JA för och 20 NEJ, till förslaget om möjligheten att stänga skolor med allvarliga brister. Nej-rösterna tillhörde V och en vilde. 

1 kommentar:

  1. Att stänga skolor i glesbygd är inte helt rätt.Det måste finnas bättre alternativ.

    SvaraRadera