Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 12 februari 2022

Striden om kunskapen

 

Kunskap skapas i ett öppet fritt meningsutbyte. Kom att fundera kring det med sanning och fakta i striden om yttrandefriheten. Skrev följande i en twittertråd jag skapade (12/2 22):

Kunskap är en stökig process. Därför är skilda världars möten avgörande för kunskapsutveckling. De som bara håller sig till en världs kunskap stagnerar och går under.

Med sociala medier har oanade möjligheter öppnats i öppna forum för meningsutbyte och kunskapsutveckling. Lena Andersson sätter detta i blickfånget i en gästkrönika i SvD (12/2 22):

Oftast är det inte fel, men det händer. Så när man ivrar för att stoppa folks uttalanden i frågor där svaren verkar givna, får man påminna sig om att vi aldrig är färdiga. Årets vetenskapliga visshet kan vara nästa års bristfälliga vetande.

Här har vi en viktig insikt, vetenskap är ingen sanning utan den idag aktuella kunskapsnivån. Samman gäller umgänget i social medier. När jag själv är ute och diskuterar har det slagit mig hur många som uppfattar inlägg jag gör som fel. När jag använder det nyfikna sättet en Rumpnisse har: Va'för är det på dette viset, blir det oftast samma svar fast i ett ordvrängeri. I slutna sällskap med den enda rätta vägen är kunskapen färdigtuggad. Färdigtuggad kunskap ger aldrig ny kunskap utan går i slutändan under.

Därför är yttrandefriheten avgörande för att samhället utvecklas i en pluralistisk ordning. Tekniken har genom årtusenden omkullkastat eliters önskan om att begränsa felaktig kunskap. Henrik Jönsson skriver i SvD (12/2 22):

Konflikterna kring yttrandefriheten har pågått under många tusen år, och står på ett rent principiellt plan mellan de som vill säga saker andra finner misshagliga, och de som anser att samhället måste skyddas från budskap de finner olämpliga.

Man kan ogilla och tycka att budskap är misshagliga, besinna då att skilda världar ger yta för att i skärningspunkten mellan oförenliga ståndpunkter faktiskt kan skapa ny kunskap. Denna kunskap är demokratins kärna i ett pluralistisk kontext.

Skolan är en institution som i olika stadier ska bringa kunskap till det uppväxande släktet. Med stigande ålder och konsekvenstänk bringas utveckling av kunskap, byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Avgörande är att ju högre upp i utbildningsväsendet man tar sig tar man del av kunskap och där fria akademier viktigaste uppgift är fri kunskapsbildning, oavsett om det har skapats i en annan kontext än dagens. Därför är det illavarslande när studenter försöker begränsa kunskapsmassan för att den just nu anses vara fel. Ingen kunskap är fel utan den ska alltid prövas utifrån konstruktiv kritik i olika perspektiv. Först då kan samhällets kunskapsnivå öka.

Media SvD1, SvD2.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar