Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 13 december 2022

Nej till slöjförbud från högsta instans

 
Två Skånska kommuner har fått sina beslut om att förbjuda huvudduk i förskolan och grundskolan
upphävda av Högsta Förvaltningsdomstolen i två domar 8 december 2022.

Syftet från den politiska ledningarna i kommunerna Staffanstorp och Skurups kommuner var att göra en generellt förbud i integrationsplanen för kommunen. I Staffanstorp var det att barn i förskolan upp till sjätteklass i grundskolan skulle omfattas av förbudet. I Skurups kommun fastställdes en motion att huvudduk, burka, niqab eller andra klädesplagg i syfte att dölja elever och personal inte ska vara tillåten i kommunens förskola och grundskola.

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) avslår överklagandet gjort av de två Skånska kommunerna. Genom en gedigen tolkning av lagar och rättspraxis fastställer de fem justitieråden att man inte kan utfärda generella förbud beträffande huvudduk eftersom det inkräktar på den enskildes yttrandfrihet.
 
I motiveringar till sitt beslut är det yttrandefriheten som är avgörande för beslutet. HFD skriver:
 
Mot denna bakgrund får kommunens beslut anses ha sådana faktiska effekter för enskilda att det utgör en begränsning av yttrandefriheten. Begränsningen måste då för att vara tillåten ha stöd i lag.  

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § skollagen om att utbildningen vid skolor och förskolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell riktar sig till huvudmannen och avser hur denne ska bedriva verksamheten. Den utgör inte lagstöd för att införa begränsningar avseende klädesplagg som bärs av religiösa skäl.
 
Det intressanta är ställningstagandet om tolkningen av skollagens lagrum 1 kap 6 § riktas mot offentliga huvudmän, inte kommunen i sig. Därtill har ett av justitieråden uttalat sig:
 
”Att begränsa rätten att bära huvudduk har effekter för enskilda och är därför en begränsning av yttrandefriheten. För att begränsningen ska vara tillåten måste den ha stöd i lag. Sådant lagstöd saknas i nationell rätt och därför ska kommunernas beslut upphävas”, säger justitierådet Ulrik von Essen i ett pressutskick.
 
Källa: 
Mål nr 4120-21, HFD 8 december 2022
Mål nr 4266-21, HFD 8 december 2022
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar