Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 17 februari 2011

Borgfred

När man läser Socialdemokratins "Omstart för socialdemokratin" finns det mycket nostagli tillbaka till 1960-talet. Man undrar om partiet inte lärt något. Med ökad utbildning har klassresan inneburit att ingen returbiljett finns till en värld man lämnat. Här är väl partiets stor dilemma.

Tittar man på analysen är det ett område dock man vågar ifrågasätta hur de skött politiken i formstora dagar. Det är på utbildningens område. Här erkänner man att delar av det som kom i kölvattnet av kommunaliseringen inte var helt lyckade. Här svänger man på två punkter: Lärarstatus och segregation.

Det jag denna gång ska fästa mig vid är lärarstatusen som en förklaring till de låga resultaten. Där man går till storms mot den tidigare läroplan som nu ersätts med Lgr11. Här förstod lärarna inte det fina med gamla Lpo94. Friheten att jobba efter egna pedagogiska metoder uppfattades inte på rätt sätt. Det blir för mycket individualisering. Man skriver:

Tanken bakom de nya läroplanerna 1994 var att läraren skulle vara friare att forma och anpassa undervisningen efter de enskilda elevernas behov. Så har dock inte blivit fallet – istället har undervisningen allt mer individualiserats, i form av mer arbete på egen hand och mindre lärarledd undervisning i helklass. Denna typ av individualisering har varit negativ för elevernas resultat, och gör att stödet hemifrån blir allt viktigare för de enskilda elevernas resultat. Parallellt med detta har särlösningar blivit allt vanligare i undervisningen, exempelvis genom ett ökat inslag av gruppindelning efter kunskapsnivå. Detta trots att forskningen visar att en sådan differentiering är negativ för kunskapsresultaten. Sammantaget kan detta ses som en försvagning av lärarens roll. Fokus har förflyttats till elevens individuella arbete, istället för att ligga på den unika kompetens läraren har. Lärarens förmåga är avgörande för vad eleverna lär sig.
Lösningen på detta problem är en slags borgfred om den ny lärarutbildning. Några större revolutionernade ändringar på den utbildning som börjar till hösten går inte att utläsa om de skulle återfå makten.


Genom en förbättrad lärarutbildning, lämplighetstester vid antagningen, kontinuerlig kompetensutveckling för utbildade lärare och ledarskapsutveckling för såväl lärare som rektorer kan läraryrket bli mer attraktivt och skolresultaten bättre.
Det låter nästa som Allianspolitik när man läser recepet för hur man löser skolans problem i denna del.

Källa:
Omstart för socialdemokraterna

3 kommentarer:

  1. Det här känns oerhört skönt för mig som tycker att det vore bra om vi placerar uppföljningsnegativismen och drömscenarion kring fullständig individualisering på historiens skräphög.

    SvaraRadera
  2. Lite nyfiken på vad du menar med "fullständig individualisering"?

    SvaraRadera
  3. Jag tror inte att någon har förespråkat en sådan väg. Snarare är det väll sociokulturella perspektiv som har dominerat?

    SvaraRadera