Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 21 februari 2011

Osedd - Klass 9A

Det bestående intrycket av dagens avsnitt av Klass 9A är ordet - osedd!

Viktigaste av allt i allt ledarskap oavsett om det är lärare, mentorer, rektorer eller speciallärare är orden - se med egna ögon.

När man ser avsnittet är den slående bilden av att alla verkar ha svårt att ta in att det finns individer i varje elev. Att det gäller att synliggöra dem och bygga på upp deras självförtroende. Utöver förmågan att lära ut fakta måste det finnas en pejl hos lärare att synligöra alla i en klass.

För att föklar mitt tänkande tar jag hjälp av en Japan - Taiichi Ohno. Denne man var den grundare till tänket bakom undret i Japansk fordonsindustri. Han började som produktionstekniker på Toyota och gjorde karriär och blev direktör och verksamhetsförbättrade. Ohno lade grunden till det tänk som gjort Toyota framgångsrik och världsledande i sin bransch.

En av principerna för framgång är att, gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen - genchi genbutsu.

Denne man myntade följande tänkvärda sanning: Iaktta vad som händer på verkstadsgolvet utan förutfattade meningar och med öppet sinne. Fråga "Varför?" fem gånger varje gång du ställs inför ett problem.

Det jag saknar i det som visades i detta avsnittet av Klass 9A är en så enkel sak som en grundlig förståelse och rapportering av det man ser. Möjligen var det bara de inlånade lärarna som gjorde det, till arbetslaget, eleverna och rektorn.

Man kan fundera över om detta är ett genomgående problem i skolans värld. Är det solo föreställningar som sker i skolan utan att man vet och ser vad som sker? För den ordagranna betydelsen av ordet är genchi - den faktiska platsen och genbutsu - de faktiska materialen eller produkten. Översätter vi det hela till skolans värld skulle det kunna blir se det som sker i klassrummet med de faktiska eleverna och lärarna.

Sentensen av programmet är att skolans pedagogiska samtal ska bygga på att Iaktta och tänka själv. Tänk och tala med utgångspunkt från data du själv verifierat.

6 kommentarer:

 1. Close the door and teach är en inte helt ovanlig hållning än i dag, det har du helt rätt i. Den är inte helt fokuserad på elevernas lärande, i synnerhet inte i en skolsituation där de naturliga mötestillfällena för lärarna, de gemensamma rasterna, reducerats till en hastigt möte vid kopieringsapparaten.

  SvaraRadera
 2. Man kan undra varför just mötena är vid kopieringsapparaten?

  Är inte det tecken på en felaktig arbetsorganisation?

  SvaraRadera
 3. Ja, det är en bra fråga att ställa i sammanhanget.

  SvaraRadera
 4. Du har helt rätt i att uppmärksamhet och god iakttagelseförmåga är viktiga läraregenskaper. En lektion som får vågen i en klass kan mötas av tummen ner i nästa. Det en elev älskar är en annan elevs sömnpiller. En svår sak att lära ut är det dock.

  SvaraRadera
 5. Jag tänker på en av mina favoriter UPPFÖLJNING och att hela organisationen ska kännetecknas av kännedom om prestationer. Nu kan detta låta enelriktat men elever kan berätta om sina prestationer för läraren och lärare kan berätta för arbetslag och rektor om sina. Jag vill dock tydliggöra att ansvaret för att skapa klimatet och organisationen för detta ska komma uppifrån. Jag vill tydliggöra att överdrivet detaljerad kontroll eller kontroll av fel saker förstör den viktiga uppföljningen.

  Då kan stämningen i lärarrummet eller i kopieringsrummet kan då avslöja något om uppföljningen och hur skolan fungerar.

  SvaraRadera
 6. @ Jan, ett gott ledarskap är A och O för skolan.

  Låt oss också en gång för alla sluta att prata kontroll. Det är uppföljning eller mera riktigt "utvärdering" innehållande analys och värdering det är frågan om.

  Jag får utslag varje gång någon säger kontroll. Så snälla sluta med det. Varbölden kliar så;)

  SvaraRadera