Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 14 februari 2011

Lgr11 räcker inte

Just nu är det en förbril aktivitet att implementera den nya läroplanen Lgr11 i svensk grundskola. Bra så, men det räcker inte. Det främsta styrdokumentet för svenskt skolväsende är från och med 1 juli 2011 skollagen.

Den är inte bara ett regelverk för roller, ansvar och befogenheter utan ett styrinstrument för en mål- och resultatstyrd skola även i klassrummet. Ta bara detta lagrum:
3 kap. 15 § Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.
Den avser de grunder som gäller för samtliga elever, dvs. enligt bestämmelserna i skollagen, den aktuella läroplanen, kursplanerna och kunskapskraven.
Detta lagrum ställer krav på information till eleverna. Alltså krävs det utöver att lärarna ska lära sig innehållet och synsättet i Lgr11 även former för hur informationen ska gå till om betygssätning. Hur många lärare gör det idag?

Tre viktiga dokument borde vara ett måste i varje lärares dagliga planering från ht 2011: Skollagen, Lgr11 och Skolverkets kunskapskrav.

1 kommentar:

  1. Håller helt med dig Plura. Jag är implementeringsansvarig på min skola och där har varenda lärare läst skollagen, diskuterat den och på torsdag ska vi se över den med tanke på vilka rutiner, handlingsplaner och dokument vi behöver ändra. Att vara förtrogen med styrdokumenten ger både professionalitet och råg i ryggen.

    Mycket av det som står i läroplanen står också i skollagen, men mycket av det som står i skollagen står inte i läroplanen. :)

    SvaraRadera