Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 8 februari 2011

Den första

Hur blir man den första? En intressant frågeställning jag fick lära mig idag. Kanske inte fullt enkel att efterapa idag, men när Kina skapades och den förste kejsaren blev till var historen det vikta. För att se till att man blir den förste gäller det att radera all historia innan sig själv.

Hur gjorde då kejsaren. Jo, han samlade in alla skrifter och böcker om historien före honom och brände allt. Därmed fanns ingen bevarad dokumentation eller historia innan honom. Därmed kunde han skapa historien och bli en halvgud ca 250 år f kr.

En bedrift som är omöjligt i dagens digitaliserade värld.

Allt detta fick jag mig till liv i bergrummet under Östasiatiska Museumet och utställningen Kinas terrakottaarmé.Och som inte det är nog så är bergrummet ett av Sveriges hemliga rum. Bergrummet var tänkt som marinledningens operationscentral vid ett fullskaligt krig. I det har jag varit tillsammans med ca 300.000 andra. Ur en synpunkt bra att man raserat denna operationscentral så man kunnat se utställningen. Men ur en annan synvinkel synd. Skulle ha varit intressant att sett hur det var tänkt att leva där. Där har engelsmänen förtjänst fullt bevart The Cabinet Wareroom varifrån Churcill ledde andra världskriget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar