Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 6 mars 2011

Klassresans resenär

Denna betraktelse gör inget anspråk på att vara vetenskaplig i förhållande till den politiska utveckling i det svenska samhället. Är en personlig betraktelse utifrån en mycket intressant artikel i dagens SvD om socialdemokratins historiska roll i samhällsutvecklingen, Gamla tiders svar duger inte. Där jag var en del av den eftersom jag föddes in i en arbetarfamilj med bakgrund i Norrlands brukande småjordbrukare och småarrendatorer till Sörmlands största fideikommiss. En osannolik bakgrund för att kunna bli akademiker.

Den utbyggnad av samhälles och utbildnings  möjligheter ska jag tacka denna socialdemokrati för, men i samma andetag förvånas över. Förvånas över att insikten saknats att får du biljetten till klassresan finns det ingen returbiljett till den verklighet du kom ifrån.

All kunskapshöjning hos befolkningen innebär ett avståndstagande från de färdiga och paketerade lösningar som den styrande klassen har. Det gäller både i frireligiösa som politiska organisationer. När samhällets medborgare får en mer ifrågasättande hållning till etablerade sanningar ökar också individualismen och där med ett mindre behov av kollektivet.

En intressant passus i Håkan Arvidssons artikel beskriver välfärdens institutioner som politiken och staten byggt upp. Jag citerar:
Det är professionella institutioner som sköter alla centrala funktioner från dagis till äldrevården.
Men institutionerna blir allt mindre skickade att klara dessa uppgifter i samma takt som individualiseringen och anonymiseringen tilltar. Tillit växer bäst i samhällen där människor knyts tillsammans med personliga band och sådana band blir allt sällsyntare i dagens miljonstäder. Där kan man bara lita på sig själv och endast sällan på andra.
Är det så att dessa institutioner inte har folkets förtroende idag. Är det vi ser som ett problem när föräldrar flyttar sina barn från skolor, som inte tycks klara sin uppgift som bildningsanstalt, till andra som tycks det för den uppväxande generationen?

Jag vet inte, men möjligen en kraft. Ett är säkert att politikerna har förlorat tolkningsföreträdet på vad som är de stora livsavgörande frågorna.

Att man inom socialdemokratin vill tillbaka i en vänstersväng är en retorik och önskedröm där befolkningen hade en låg utbildningsnivå. Med en retorik från 1800-talets franska revolution: frihet, jämlikhet och broderskap. Om den svängen tas kommer socialdemokratin att vara något som tillhör historien.

Men det är lika farligt att den nuvarande blågrå Alliansen fastnar i tron att de förvaltar en välfärdsstat byggd på folkhemstanken. Folkhemstanken finns bara i de politiska våta drömmarna.

Därför ska det bli intressant att se hur de reformer som skapats i skolans värld ska tas ut i "folkhemmet" där du har en välbärgad medelklass som bara tänker på sig själv och sätter sina barn i de skolor de tycker levererar rätt kunskapskvalitet.

Media SvD

2 kommentarer:

  1. mycket tänkvärda ord. finns mycket att fundera kring klassresans mål om det nu finns en målgång

    SvaraRadera
  2. Manuell trackback:

    http://curiousheathen.wordpress.com/2011/03/07/ingen-returbiljett/

    SvaraRadera