Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 5 mars 2011

Ständigt denna utvärdering

Denna soliga och varma mars lördag var jag ner i centrum och handlade. Då stötte jag ihop med min vännen  "Den dansande skolinspektörn", känd från Go'kväll. Vi kom att språka kring inspektionsläget. Tydligen är det fortfarande så att det på Ture Sventon vis, med den där förhatliga Ville Vessla härjarandet, Ständigt denna utvärdering.

Många tycks tro i skolsverige att det räcker att köpa något datasystem för att fixa det där med utvärdering. Ack vad man bedrar sig. Det blir snarare tvärt om, ett stjälpsystem.

Innan man överhuvudtaget börjar med utvärdering i datorsystem måste man kunna hantverket bakom. Utvärdering är ett av fundamenten i systematiskt kvalitetsarbete. Det som är ett lagkrav om mindre än fyra månader.

Utvärdering har två viktiga delar i sig, analys och värdering. Den första ska inte förväxlas med den andra som allt för många mindre kunniga gör. Analys är att se mönster och samband utan att dra några slutsatser. Det här som Japanerna kallar genchu gembutsu - se med egna ögon. Har du inte gjort det går det inte att värdera och dra slutsatser av vad du ser. Detta är själen i resultatstyrningen och avgör hur saker ska förbättras.

Det bästa rådet jag kan ge alla förskollärare, lärare, förskolchefer, rektorer och huvudmän. Sätt er alla på skolbänken omedlebart och lär er detta. Annars kommer ni till att pinas med alla nedslag från Skolinspektionen. Och hur kul är det på en skala om 10?

2 kommentarer:

  1. Det är fascinerande hur många myter det existerar kring uppföljning och utvärdering och ditt inlägg är oerhört klargörande. Det är inte mängden data som är avgörande, det är kvaliteten hos data man samlar som är helt avgörande. Mäter man det som är viktigast? Då måste man börja i änden kring utvärdering med en professionell analys och sen en värdering av resultatet. Industriföretagen drabbades av oerhörda datamängder som kamouflage när de för cirka 25 år sedan började praktiskera kvalitetsuppföljning. Jag är rädd att skolvärlden ska behöva gå igenom samma destruktiva fas, men hoppas att ditt budskap och liknande når fram för att hålla nere sådana dumheter.

    För övrigt anser jag att det är dags att följa upp skolans viktigaste uppdrag, dvs att förse eleverna med kunskap

    SvaraRadera
  2. Jan, jag håller med. Problemet som jag ser att skolan i stort inte har sjukdomsinsikten.

    SvaraRadera