Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 28 juni 2011

Mannen mår bra...

...i varjefall jag. Om jag som singel är diskvalificerad eller inte tar jag inte så stor notis om. Jag kommer inte att ta upp mansrollen ur ett genusperspektiv. Rollen för min del har inte ett dugg att göra med genus utan hur individer har kompetens och kunskap. Och hur det i bryningnen mellan indivier oavsett kön skapar en förmering.

Det slående i ett jämställt samhälle som det svenska är att det inte finns en skillnad mellan könen om vi studerar tjejer och killars förmåga att lära matematik t ex. Skillnaden bottnar i könssterotyper från barndomen och synen på pedagogiken.

När jag ser tillbaka på mitt yrkesliv startade jag i en matchovärld, byggsvängen. En bransch med stark rallarkultur med tunga lyft, bistra vintrar och arbetsvillkor som få kvinnor skulle klarat av. Utvecklingen har gått framåt. Hur stor andelen män och kvinnor det finns idag ska jag låta vara osagt. Men när jag studerade på KTH började kvinnorna göra intåg på de byggtekniska linjerna, inte bara arkitektur.

En bransch som jag kom i kontakt med för femton år sedan var vården. En annan extrem på den enkönade arbetsmarknaden. Där härskade de snålasystrarna sällskap. Ingen ska sticka ut ur gemenskapen och män gör sig inget besvär. Möjligen på läkarsidan. En bastion i sig.

Däremellan har jag jobbat på mera mixade arbetsplatser. Där du oftast har hög kompetens och utbildningar hos de som verkar i organisationen. Dessa har den underbara mixen av influenser som oftast gör att idéer bryts ur fler vinklar och inte speciellt könstypiska. Samtidigt ser man mindre av de avarter som finns på alla typer av enkönade arbetsplatser oavsett det är manliga eller kvinnliga. För i dessa finns det ett osynligt glastak man ska aktas sig att krossa. I annat fall sticker avunden upp sitt fula ansikte.

Det blev några spontana reflexioner kring mansrollen i arbetslivet. Hemmaplan låter jag andra ta hand om.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar