Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 15 april 2012

Den blyga violen

Hur visar man framfötter i klassrummet? Jo, genom att synas och höras. Men hur är det med alla dessa barn som inte har förmågan att just synas och höras, de blyga violerna?

I ett samhälle där individens förmåga mäts med att synas i den fysiska tillvaron är säkert den digitalvärlden en fördel för de blyga. Det är inte lika hämmande att sitta framför en skärm och övertyga omgivningen. Ingen ser dig och ingen mäter ditt ord just när du skriver. Här kan alla sorter nå framgång.

På den fysiska arena, i klassrummet, är det helt annat. Allt sedan skolan på sjuttiotalet började främja grupparbeten har de blyga marginaliserats. Blyghet har inget med intelligens att göra, utan personlighets drag i det sociala spelet. I och med att gruppen är det minsta gemensamma nämnaren blir det ett problem.

Skolan betraktar blyga violer ofta som ett problem. Istället för att som lärare fundera en sekund på hur uppgifter kan redovisas, utanför de arena som gruppen innebär, förstärker man istället denna arena. Man vill att den blyga violen ska träda fram. I lördagens papperstidning av SvD berättar Nejra van Zalk, som forskar i ämnet:
Tanken är nog god, men för många blir det oerhört plågsamt.

En av skolans uppgifter är att undervisningen ska individualiseras. Men fortfarande undervisas det kollektivt. Att man som lärare inleder och sammanfattar ett ämne kollektivt är en sak. Däremellan måste eleven få möjlighet i sin takt att inhämta kunskap. En del gör det bäst i grupp. Andra för sig själv. Därför är det tråkigt att se och höra debatten om digitala hjälpmedel i dagens skola. Dessa verktyg är som gjorda för just individualisering av undervisningen.

Dags att börja ta till sig kraven i läroplanerna och styrdokument på allvar. För i kategorin "Elever som inte förväntas nå målen" finns oftast de blyga violerna. De är inte sämre än medelmåttorna, som hörs och syns, utan har bara råkat hamna där på grund av sitt handikapp.

Artikeln ger några exempel på vad lärare kan underlätta för de blyga:
  1. Låt dem redovisa vid enskilda samtal eller i mindre grupper.
  2. Inte försöka tvinga blyga elever att prata.
  3. Skapa en atmosfär i klassen där olika personligheter respekteras.
För övrigt anser jag det är dags att med hjälp av digitala medier i undervisningen genomföra individualiseringen.

Källa: Vallgårda, Per (120414) - Forskare vill skydda blyga barn i skolan. SvD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar